Terug

AFM beboet Santander Consumer Finance Benelux voor overtreding regels kredietverstrekking

Maatregel

Boete/lod wordt opgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 augustus 2019 aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. (SCF Benelux) een bestuurlijke boete van €1.125.000 opgelegd voor overtreding van consumptief kredietregels.

De overtreding

SCF Benelux biedt consumenten verschillende vormen van financiering aan, zoals doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. In het kader van haar toezicht op verantwoorde kredietverstrekking heeft de AFM dertig klantdossiers van SCF Benelux geselecteerd en onderzocht. De AFM heeft geconstateerd dat SCF Benelux in drie dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie van de klant. In zeven dossiers is aan klanten een krediet verstrekt terwijl dat niet verantwoord was. Daardoor was sprake van overkreditering. 

Het voorkomen van overkreditering is één van de prioriteiten van de AFM. Het is belangrijk dat de kredietnemer na het betalen van rente en aflossing van een lening voldoende overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien en zijn vaste lasten kan blijven betalen. Omdat de lasten van een krediet iedere maand terugkomen en gebaseerd zijn op de minimumvoorbeeldbegrotingen van het Nibud, hebben ook relatief kleine bedragen grote invloed op het financieel welzijn van de consument. Het is daarom van belang dat kredietverstrekkers zorgvuldig kijken naar de financiële situatie van de klant om te bepalen of een krediet verantwoord kan worden verstrekt. De AFM vindt het belangrijk dat klanten een lening afsluiten die past bij hun financiële situatie en het doel waarvoor zij lenen, zodat niet meer en langer wordt geleend dan nodig is.

De boetehoogte

De AFM vindt een boete van €1.125.000 in dit geval passend. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de AFM het basisbedrag van €2.000.000 verlaagd. Daarbij heeft zij rekening gehouden met een verminderde mate van verwijtbaarheid, de coöperatieve opstelling van SCF Benelux en de getroffen maatregelen om herhaling te voorkomen. 

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via telefoonnummer 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel