Terug

AFM legt boete op aan de heer Kloezen van financieel dienstverlener Visie B.V.

Maatregel

Bezwaar wordt gemaakt

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 november 2017 een bestuurlijke boete van €150.000 opgelegd aan de heer P. Kloezen van financiële dienstverlener Visie B.V. (Visie), gevestigd in Hilversum. De boete is opgelegd omdat Kloezen het eerste halfjaar van 2015 werkzaam was als beleidsbepaler van Visie, zonder door de AFM te zijn getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

De overtreding

Visie was tot begin 2017 actief als financieel dienstverlener met een vergunning van de AFM. Zij adviseerde onder meer consumenten met een lopende beleggingsverzekering om deze over te sluiten naar fondsen van aan haar gelieerde ondernemingen.

Het beleid van een financieel dienstverlener moet worden bepaald door personen die hiervoor geschikt zijn en van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Beleidsbepalers moeten van tevoren bij de AFM worden aangemeld om hierop te worden getoetst. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat bij Visie in de eerste helft van 2015 de persoon die door de AFM was goedgekeurd als beleidsbepaler, in de praktijk op de achtergrond bleef. Het beleid in werkelijkheid werd bepaald door Kloezen. Door de opgezette constructie was het mogelijk dat Kloezen vrijwel alle beleidsbepalende taken op zich nam en is de situatie ontstaan dat Visie werd geleid door een niet door de AFM goedgekeurde beleidsbepaler. Hiermee heeft Visie gehandeld in strijd met de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM merkt Kloezen aan als feitelijk leidinggever aan deze overtreding en heeft hem hiervoor beboet.

Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van €150.000 passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €2 miljoen. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot €150.000, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Kloezen.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
 
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
09-11-2017 15-11-2017

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel