Terug

AFM legt boete op aan mevrouw Burgman-Koers van financieel dienstverlener Visie B.V.

Maatregel

Bezwaar wordt gemaakt

Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Bekijk hier de actuele stand van zaken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 november 2017 een bestuurlijke boete van €20.000 opgelegd aan mevrouw N.C. Burgman-Koers van de financiële dienstverlener Visie B.V. (Visie), gevestigd in Hilversum. De boete is opgelegd omdat het eerste halfjaar van 2015 het beleid van Visie werd bepaald door een niet door de AFM op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetste persoon en Burgman-Koers dit als formele beleidsbepaler van de onderneming heeft gefaciliteerd.

De overtreding

Visie was tot begin 2017 actief als financieel dienstverlener met een vergunning van de AFM. Zij adviseerde onder meer consumenten met een lopende beleggingsverzekering om deze over te sluiten naar fondsen van aan haar gelieerde ondernemingen.

Het beleid van een financieel dienstverlener moet worden bepaald door personen die hiervoor geschikt zijn en van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Beleidsbepalers moeten van tevoren bij de AFM worden aangemeld voor toetsing. Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat bij Visie in de eerste helft van 2015 het beleid niet werd bepaald door Burgman-Koers, die bij de AFM was aangemeld en goedgekeurd, maar door een niet getoetste persoon. Doordat de rol van Burgman-Koers zeer beperkt bleef en zij vrijwel alle beleidsbepalende taken overliet aan een andere persoon, ontstond de situatie dat Visie werd geleid door een niet door de AFM goedgekeurde beleidsbepaler. Hiermee heeft Visie gehandeld in strijd met haar verplichtingen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM merkt Burgman-Koers aan als medepleger van deze overtreding en heeft haar hiervoor beboet.

Boetehoogte

De AFM vindt in dit geval een boete van €20.000 passend. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €2 miljoen. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven geen aanleiding voor een aanpassing van dit basisbedrag. Wel is de boete verlaagd tot €20.000, onder meer gelet op de financiële draagkracht van Burgman-Koers.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
 
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel