Terug

AFM legt R.S. Tewarie Financiële Diensten last onder dwangsom op

Maatregel

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 september 2017 een last onder dwangsom opgelegd aan R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. (Tewarie). Tewarie voldoet niet aan (herhaalde) informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te kunnen stellen of Tewarie zich houdt aan de wettelijke eisen.

Tewarie heeft een adviesvergunning voor de productgroepen Hypothecair krediet, Vermogen, Inkomensverzekeringen, Schadeverzekeringen Zakelijk, Schadeverzekeringen Particulier en Zorgverzekeringen.  Zij moet voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals bepaald in art. 4:9, tweede lid, Wet op het financieel toezicht, en artikel 6, onder b, van het Besluit Gedragstoezicht financiële onderneming Wft. De AFM heeft onder meer gevraagd om kopieën van de geldige diploma’s van alle adviserende medewerkers per product/dienstcombinatie waarin wordt geadviseerd namens de onderneming om vast te kunnen stellen of voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. Tewarie heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd.

Sinds 20 september 2017 is Tewarie daarom verplicht een dwangsom te betalen van €5.000 per dag. Op 25 september heeft Tewarie alsnog op het informatieverzoek gereageerd. Iedere dag dat Tewarie niet aan de opgelegde last voldeed, liep de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom kan een persoon of onderneming worden opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald aan de AFM. 

De volledige beschikking kunt u in pdf-formaat downloaden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020 - 797 24 35 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

Stand van zaken juridische procedure
Last opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
06-09-2017 03-10-2017 17-01-2018 (1) geen

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel