Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Tectona Forestry

Maatregel

wettelijke-uitspraak

Op 29 mei 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom opgelegd aan Tectona Forestry B.V. (Tectona). De last onder dwangsom is opgelegd omdat Tectona essentiële informatie niet aan beleggers heeft verstrekt.

 

Teakhoutplantage

Consumenten konden tot eind 2009 participaties in een teakplantage kopen via een dochterbedrijf van Tectona. Omstreeks 2018 zal de eindkap van de teakplantage plaatsvinden. Tectona heeft het op zich genomen de eindkap te organiseren. Om de kosten hiervan te financieren heeft Tectona in 2015 obligaties uitgegeven. De obligaties zijn aangeboden aan diegenen die eerder ook de teakparticipaties hebben gekocht.

Tectona lijkt op grond van het informatiememorandum van mening te zijn flexibel en vrij te kunnen beslissen wat zij met het geld van de obligaties doet. Zo staat in de informatie die aan de beleggers is verstrekt dat Tectona het geld binnen haar eigen groep van ondernemingen wil kunnen uitlenen. Ook blijkt daaruit dat Tectona het geld wil kunnen gebruiken om haar bedrijf te (her)financieren.

Uitgifte obligatielening voor betalen eindkap

Het hoofddoel van de obligatielening is echter om de kosten van de eindkap van de teakplantage te financieren. Bij de eindkap zullen door Tectona kosten in rekening worden gebracht bij de participatiehouders. Uit deze inkomsten wil Tectona de obligaties terugbetalen. Door de koop van obligaties hebben de participatiehouders daarom in feite de kosten voor de eindkap al ‘voorgeschoten’. Hiertoe waren ze niet verplicht, maar Tectona en haar dochterbedrijf hebben aangegeven niet meer over voldoende geld te beschikken om de eindkap te kunnen regelen.

Openheid over besteding obligatielening

Het is van belang dat degenen die obligaties hebben gekocht, door Tectona (periodiek) worden geïnformeerd waarvoor hun geld wordt gebruikt of zal worden gebruikt. Uiteindelijk moet het geld beschikbaar zijn voor de financiering van de eindkap. Tectona heeft echter aan beleggers geen informatie verstrekt over de daadwerkelijke besteding van de gelden. Hierom heeft de AFM een last onder dwangsom opgelegd. 

Last onder dwangsom

Met de last onder dwangsom heeft de AFM Tectona verplicht om beleggers onder meer inzicht te geven in de feitelijke besteding van de gelden van de obligaties. Tectona heeft naar aanleiding van de last onder dwangsom informatie aan de obligatiehouders verstrekt. Tectona lijkt op dit moment voldoende essentiële informatie aan de obligatiehouders te hebben verstrekt. Wanneer Tectona niet binnen 10 werkdagen aan de opdracht zou voldoen, zou zij een dwangsom hebben moeten betalen.

Ook los bezien van deze last onder dwangsom blijft Tectona verplicht om ook in de toekomst haar obligatiehouders te allen tijde van essentiële informatie te voorzien.

Toezicht AFM

De obligaties zijn uitgegeven onder een vrijstelling op de prospectusplicht. Hierdoor hoefde Tectona geen prospectus te laten goedkeuren door de AFM, voordat zij kon starten met het uitgeven van obligaties. Wel kan de AFM op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming optreden tegen oneerlijke handelspraktijken die verband houden met een financiële dienst of activiteit. Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zijn het verstrekken van onjuiste informatie over de belangrijkste kenmerken van een product, het weglaten of te laat verstrekken van essentiële informatie of het onduidelijk zijn over essentiële informatie.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel