Terug

AFM houdt toezicht op verkoop van mobiele telefoons op afbetaling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

De regels voor kredietverlening aan consumenten blijven van toepassing op telecombedrijven die telefoontoestellen op afbetaling aanbieden. De telecomsector is er volgens minister Dijsselbloem niet in geslaagd een gedragscode voor te stellen die zowel voldoet aan de Europese regels voor consumentenkrediet als aan de mededingingswet. Dat heeft de minister per brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De Hoge Raad had op 13 juni 2014 al bepaald dat telefoonkredieten onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) vallen. Sinds het najaar van 2015 is op aandringen van de Tweede Kamer door de sector nagedacht over een gedragscode voor telecomkredieten, die zou kunnen leiden tot een vrijstelling van de Wft.

Bescherming van consumenten

Mobiele telefoons worden vaak in combinatie met een telefoonabonnement aangeboden voor een vaste prijs per maand. De looptijd is meestal 12 of 24 maanden. Dit betekent dat de kosten van de mobiele telefoon in deze periode worden afbetaald. Koop op afbetaling is een vorm van krediet. De aanbieder van dit krediet heeft daarvoor een vergunning nodig van de AFM. Hierdoor worden consumenten beter beschermd. De prijs van een mobiele telefoon is de afgelopen jaren flink gestegen. Hierdoor zijn vooral jongeren in problematische schulden gekomen.

Registratie van het krediet

Doordat deze vorm van kredietverlening (koop op afbetaling van de mobiele telefoon) onder toezicht van de AFM valt, zijn er regels van toepassing. Als een consument de mobiele telefoon in meerdere termijnen wil betalen, moet bij een telefoon van meer dan €250 onder meer informatie worden ingewonnen over zijn of haar inkomen. Ook wordt gekeken of de consument al schulden heeft. Hierdoor kan kredietverlening op een meer verantwoorde wijze plaatsvinden. De consument moet door de telecomaanbieder duidelijk worden geïnformeerd over het telefoonkrediet en de kosten. De consument merkt dit doordat de kosten voor het krediet voor de mobiele telefoon apart vermeld worden. De prijzen van mobiele telefoons met en zonder abonnement worden hierdoor beter vergelijkbaar. Telefoonkredieten vanaf €250 worden geregistreerd bij het BKR of bij een alternatief stelsel van kredietregistratie (zoals Preventel).

Overgangstermijn

Zoals in de brief van de Minister aan de Tweede Kamer is aangegeven, zal de telecomsector een redelijke termijn krijgen om aan de eisen in de Wft te voldoen. De AFM zal deze termijn binnenkort vaststellen, waarbij zij rekening houdt met zowel de belangen van de telecomsector als de bescherming van de consumenten.

Meer weten

Via de link op deze pagina vindt u een bestand met veelgestelde vragen en antwoorden over het toezicht van de AFM op de koop op afbetaling van mobiele telefoons.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel