Terug

Spaarontwikkeling: aanbod van buitenlandse spaarrekeningen via (online) bemiddelaars

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De AFM volgt de ontwikkelingen op de spaarmarkt en ziet daarbij de opkomst van een nieuw type dienstverleningsconcept, waarbij via online platforms wordt bemiddeld in Europese spaarrekeningen. Voor de consument betekent dit, dat het afsluiten van een spaarrekening bij buitenlandse banken die niet direct in Nederland actief zijn wordt vergemakkelijkt. Maar tegelijkertijd brengt het ook nieuwe risico’s met zich mee.

De AFM vindt het belangrijk dat naast de mogelijke kansen die hiermee worden geboden, de consument ook duidelijk wordt gewezen op de daarmee gepaard gaande risico’s. Hierbij kan aan het volgende worden gedacht:

  • Depositogarantiestelsel
    De dekking geboden door het depositogarantiestelsel in het land waar de bank is gevestigd bij wie de spaarrekening wordt aangehouden werkt in de praktijk mogelijk anders uit dan de dekking geboden door het Nederlandse depositogarantiestelsel. Deposito’s worden op basis van Europese regelgeving in beginsel binnen alle lidstaten van de Europese Unie gegarandeerd tot 100.000 euro of het equivalent daarvan in de lokale valuta. In de praktijk kunnen echter verschillen ontstaan, onder andere door valutarisico. Onder Europese regelgeving zijn lidstaten verplicht om te waarborgen dat depositogarantiestelsels over voldoende financiële middelen beschikt om spaargeld binnen 7 tot 20 werkdagen te vergoeden bij faillissement van een bank. De zekerheid van tijdige terugbetaling die wordt geboden door een depositogarantiestelsel hangt dus mede samen met de draagkracht van de bankensector en de overheid van dat land.
  • Tegenvallende netto rendementen
    De netto rendementen kunnen onder andere tegenvallen doordat er mogelijk sprake is van een valutarisico indien de spaargelden worden aangehouden in een andere munt dan de euro. Daarnaast kunnen de nettorendementen tegenvallen, doordat er kosten worden gerekend voor transacties in vreemde valuta of dat er bij voortijdige beëindiging van de spaarrekening een boete betaald moet worden.

De AFM vindt het belangrijk dat er duidelijk wordt gecommuniceerd over de risico’s, netto rendementen en de geboden dienstverlening. Zodat bij consumenten geen onterechte verwachtingen worden gewekt en ze weten waar en in welke taal ze ook na het afsluiten van de spaarrekening terecht kunnen met bijvoorbeeld vragen. In algemene zin dient de informatie die de bemiddelaar verstrekt of beschikbaar stelt over de spaarrekening en haar dienstverlening correct, duidelijk en niet misleidend te zijn en de consument in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen of hij een spaarrekening opent in een ander land.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel