waarschuwing
Waarschuwing 22/01/18

AFM waarschuwt beleggers voor obligaties van het Nederlands Innovatiefonds

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor aanbiedingen van het Nederlands Innovatiefonds B.V. (Nederlands Innovatiefonds). Via de website van het Nederlands Innovatiefonds worden obligaties aangeboden waarbij de AFM vermoedt dat daarbij onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weglaten. Ook vermoedt de AFM dat slechts een beperkt deel van het opgehaalde geld is besteed aan nieuwe, innovatieve technologieën en dat het overgrote deel van het opgehaalde bedrag in zijn geheel niet is belegd en is gebruikt voor andere doelen. Hiermee overtreedt het Nederlands Innovatiefonds mogelijk de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

Onjuiste informatieverstrekking

Op basis van informatie op de website en de door het Nederlands Innovatiefonds uitgegeven brochure, vermoedt de AFM dat aan beleggers onjuiste informatie wordt verstrekt en essentiële informatie wordt weggelaten over de besteding van het opgehaalde geld. Het Nederlands Innovatiefonds zegt met de obligaties geld aan te trekken om te investeren in nieuwe, innovatieve technologieën. Vanwege de rekeningafschriften van het Nederlands Innovatiefonds en aan het Nederlands Innovatiefonds gelieerde entiteiten, die in het bezit zijn van de AFM, krijgt de AFM het vermoeden dat slechts een beperkt deel van het opgehaalde geld hieraan is besteed. Het overgrote deel van het opgehaalde geld is overgemaakt naar andere ondernemingen die worden geleid door dezelfde directie als het Nederlands Innovatiefonds en wordt besteed aan heel andere zaken dan waarover beleggers zijn geïnformeerd.

Oneerlijke handelspraktijken

De AFM treedt op tegen instellingen die consumenten onjuiste, onduidelijke en/of onbegrijpelijke informatie verstrekken. Het Nederlands Innovatiefonds overtreedt mogelijk de Whc. De AFM heeft nog geen overtreding vastgesteld, maar waarschuwt consumenten al wel.

Informatie

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM via telefoonnummer 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 06-2564 3043 of nicole.reijnen@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.