Back

DGB Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 10 mar 2017 - 07:30
  • Statutory name DGB Group N.V.
  • Title Verenigde Nederlandse Compagnie N.V. (VNC) maakt aansluitend op het persbericht van 3 januari jl. bekend dat de overname van Renewables BV per 9 maart is afgerond.

Related downloads

201703100000000001_Persbericht 10 maart .pdf

Date last update: 06 December 2021

Share information

Share on: Share this