Back

Morefield Group N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 28 jun 2016 - 15:45
  • Statutory name Morefield Group N.V.
  • Title AVA Source bekrachtigd unaniem alle voorgestelde besluiten
  • Comments Door de AVA is unaniem besloten om de Jaarrekening 2015 van Source Group vast te stellen. De vergadering heeft tevens unaniem besloten om de Raad van Commissarissen en de Directie van Source Group d├ęcharge te verlenen over het in 2015 gevoerde beheer en beleid en heeft de heer P.P.F. de Vries benoemd tot commissaris van de vennootschap. Verder is de huidige accountant van Source Group, Mazars Paardekooper Hoffman Accountants, unaniem herbenoemd voor de controle van de jaarrekening 2016 van Source Group. In aansluiting op eerdere persberichten deelt Source Group mede dat, in het kader van de voorgenomen fusie met HeadFirst, het streven erop gericht is om op korte termijn te komen tot succesvolle afronding van de besluitvorming en het bereiken van overeenstemming over juridische documentatie.

Related downloads

201606280000000010_Persbericht AVA Source 27 juni 2016.pdf

Date last update: 25 September 2021

Share information

Share on: Share this