Vermogensbeheer

De afdeling Assetmanagement draagt bij aan een duurzaam bedrijfsmodel van vermogensbeheer en een zorgvuldige behandeling van cliënten.

We houden toezicht op beheerders van UCITS, alternatieve beleggingsinstellingen (zoals hedge-, private-equity- en vastgoedfondsen), beleggingsondernemingen en bewaarders. Dit doen we ‘aan de poort’ door middel van de behandeling van vergunningaanvragen en fondsmeldingen, en daarna in het doorlopende toezicht.

Onze doorlopende toezichtactiviteiten richten zich op het monitoren en bewaken van onder andere adequate vermogensscheiding, bedrijfsvoering, governance, beleggingsbeleid en risicobeheer.

Ook houden we ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en uitbesteding, en de risico’s die daaruit voortkomen, scherp in de gaten en doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de impact van de pensioentransitie op de sector.