Go to content

Duurzaamheid

Wil jij een rol pakken in de duurzaamheidstransitie? Het toezicht van de AFM draagt hier op veel manieren aan bij. Wij houden bijvoorbeeld toezicht op naleving van wetgevingen zoals de CSRD, de SFDR, een eerlijke handel in CO2-emissierechtderivaten en goede informatievoorziening met betrekking tot klimaatrisico’s.

Duurzaamheid gaat over ecologische, sociale en governance-aspecten

Duurzaamheid is een prioriteit van de AFM. Bij duurzaamheid hebben we het over ecologische, sociale en governance-aspecten. Denk aan klimaat, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur. De financiële sector moet van de wet goed in beeld brengen wat de duurzaamheidsrisico’s en impact van hun investeringen zijn en in hoeverre financiële producten duurzaam zijn. Ook moeten beursgenoteerde ondernemingen hierover inzicht bieden in hun jaarverslagen.
Zo kunnen consumenten en bedrijven volledig vertrouwen op duurzaamheidsinformatie, kunnen investeerders duurzaamheidsfactoren meenemen in hun investeringsbeslissingen en is een eerlijke beprijzing van schadelijke klimaateffecten mogelijk.

Rol pakken naar duurzame samenleving

De AFM moedigt financiële ondernemingen aan hun belangrijke rol te vervullen en biedt hiervoor handvatten en richtlijnen. Ook faciliteren we verdere ontwikkeling van de markt voor duurzame financiering door in diverse nationale en internationale gremia bij te dragen aan de totstandkoming van regelgeving, en op basis hiervan een transparante toezichtaanpak te ontwikkelen. Ons toezicht draagt bij aan transparantie, waardoor consumenten en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun duurzame keuzes daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame samenleving.

Nieuwe regelgeving

Er is veel nieuwe duurzaamheidsgerelateerde regelgeving waar de AFM de bevoegde toezichthouder voor is. Denk aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die laatste betreft aangescherpte transparantieregels voor de duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag. Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk wat klimaatverandering betekent voor de waardeontwikkeling van een onderneming en wat de impact van de onderneming is op het milieu. De SFDR en de CSRD vormen onderdeel van de sustainable-finance-strategie die beoogt ervoor te zorgen dat het financiële systeem de overgang van bedrijven naar duurzaamheid daadwerkelijk ondersteunt. Naast deze concrete aankomende regels, heeft de Europese Commissie in de Renewed Sustainable Finance Strategy nog veel meer plannen en voornemens benoemd.

Ambitieuze duurzaamheidsstrategie

Om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen moet de financiële sector inspanningen verrichten richting duurzamere technologieën en bedrijven, en daar transparant over zijn. Het wettelijk mandaat en de maatschappelijke verwachtingen nemen toe. De duurzaamheidsstrategie van de AFM is ambitieus. Lever jij daar straks een bijdrage aan?

Contact met een van onze collega's?

Wil je eens vrijblijvend met een recruiter of collega van een bepaald team praten? Laat je contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Stuur een e-mail met je contactgegevens naar recruitment@afm.nl