Go to content

Accountancy

Wil je toezicht houden op de naleving van de kwaliteitseisen waar accountantsorganisaties aan moeten voldoen? Houd jij straks toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen?

Alsjeblieft accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Werken bij de AFM: het toezicht op accountantsorganisaties

Als accountant vind je bij de AFM zo’n 30 collega’s die hun carrière als Registeraccountant begonnen zijn en daarna de overstap naar onze organisatie hebben gemaakt. Binnen ons accountantstoezicht maken we onderscheid tussen toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen waar accountantsorganisaties aan moeten voldoen, en toezicht op de verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen.

Contact met een collega?

Wil je eens vrijblijvend met een recruiter of collega van een bepaald team praten? Laat je contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Stuur een e-mail met je contactgegevens naar recruitment@afm.nl

bart-graafland-380

“De rol van de accountant als poortwachter van het maatschappelijk verkeer is heel belangrijk”

Toezicht kwaliteit accountantsorganisaties

De accountantsorganisaties die wettelijke controles in Nederland verrichten, vallen onder het toezicht van de AFM. Binnen dit toezichtgebied werken we aan het meten van de kwaliteit van de accountantscontrole en het aanjagen van (cultuur)veranderingen in de sector. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoeken naar wettelijke controles en (cultuur)veranderingen en door de opvolging van signalen en incidenten.

Bij onderzoeken naar de kwaliteit van wettelijke controles beoordeel je of een accountantsorganisatie voldoet aan de kwaliteitsnormen uit de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Dit doe je door de uitgevoerde controlewerkzaamheden te beoordelen en de kwaliteitsbeheersingssystemen van de accountantsorganisaties te toetsen. Je voert hiervoor hierover gesprekken met onder meer externe accountants en bestuurders.

Bij de onderzoeken naar de veranderingen toets je verbetermaatregelen en beoordeel je de ingezette (cultuur)veranderingen binnen accountantsorganisaties. Je onderzoekt documentatie en voert gesprekken door alle lagen van de organisaties heen om vast te stellen in hoeverre de accountantsorganisaties veranderen.

hanzo-formeel-380

"De AFM is een buitengewoon interessante plek om je vaardigheden te ontwikkelen én maatschappelijke impact te maken"

Bij het team Signalen en Incidenten onderzoek je signalen en incidenten bij accountantsorganisaties. Dit kunnen signalen zijn van fraude, corruptie, faillissementen en onterechte controleverklaringen. Je bent betrokken bij de classificatie van signalen en het uitvoeren van incidentonderzoeken.

Aan welk project je ook werkt; je doel is te allen tijde de kwaliteit van de accountantscontrole sectorbreed te vergroten. Met jouw werk draag je er dus aan bij dat bedrijven, beleggers en de maatschappij als geheel op een accountantsverklaring kunnen vertrouwen.

“De kans om op dit niveau de sector te helpen verbeteren, die vind je alleen bij de AFM”

Toezicht op financiële verslaggeving beursgenoteerde ondernemingen

Binnen dit team houd je toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen. Daarbij onderhoud je contact met je Europese collega’s om de consistente toepassing van IFRS binnen Europa te waarborgen, en werk je in IOSCO-verband aan de wereldwijde acceptatie van IFRS. Met je werk lever je bovendien een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van nieuwe IFRS en geef je inzicht in Nederlandse wetgeving over toezicht op financiële verslaggeving. Je team bestaat uit collega's met een brede ervaring op het gebied van financiële verslaggeving als opstellers of als controleurs van de jaarrekening.

joeri-rene-klein

“Het is mooi om bij te dragen aan de kwaliteit in de accountancysector”