Terug

Mardina Smayel

Binnen Juridische Zaken adviseren wij de toezichthouders over het kader waarbinnen zij hun werk kunnen doen. Financiële wetgeving, zoals de Wet op het financieel toezicht en de Europese richtlijnen die de financiële markten reguleren, is zeer omvangrijk en complex. Voor een individuele toezichthouder is het vrijwel onmogelijk om op de hoogte te zijn van alle regels. Wij maken het geldende juridische kader inzichtelijk, met juridische analyses waarin de voor- en tegenargumenten van een bepaalde beslissing worden uiteengezet maar ook de juridische risico’s die aan een bepaalde beslissing kleven.

Mardina Smayel

Mardina Smayel, Manager

"Wij zijn het juridisch geheugen en kritisch geweten van de AFM."

Sparringpartner

In mijn team kijken we naar financiële ondernemingen die al een vergunning van de AFM hebben gekregen. Wij helpen gedragingen van deze ondernemingen juridisch te kwalificeren en beoordelen of er bijvoorbeeld sprake is van een overtreding. Op dit moment zijn marktpartijen, zoals banken en beleggingsondernemingen, druk om zich te conformeren aan de MiFID II-eisen die de Europese financiële markten efficiënter en transparanter moeten maken. Je merkt dat partijen daar regelmatig vragen over hebben; hoe moeten we deze norm interpreteren of dit artikel lezen? Elk artikel dat ruimte laat voor interpretatie komt uiteindelijk bij Juridische Zaken terecht, zodat wij een antwoord kunnen geven dat inhoudelijk én juridisch juist is.

Anders dan advocaat

Ik ben mijn carrière begonnen als advocaat bij Allen & Overy. Inhoudelijk lijkt het werk best veel op elkaar, het verschil is dat ik als jurist bij de AFM heel anders omga met juridisch advies. In de advocatuur procedeer je en geef je advies, waarbij cliënten heel sterk leunen op hun advocaat. Bij de AFM heb je alleen interne cliënten: onze toezichthouders. Ze zijn professional en expert op hun vakgebied, hebben een visie en een sterke mening over zaken. Als mijn bevindingen daarvan afwijken, kan dat best weleens pittige discussies opleveren. Dat dwingt je als jurist om niet te rigide te denken maar creatief te kijken naar mogelijke alternatieve oplossingen die toch binnen het kader van wet- en regelgeving passen. Een ander verschil met de advocatuur is dat je heel veel contact hebt met mensen met een andere achtergrond. Onze toezichthouders hebben zeer diverse studies gedaan en bezitten allemaal andere branchekennis, ook daar leer je van.

Juridisch walhalla

Na 6 jaar bij de AFM te hebben gewerkt, vond ik het tijd om ergens anders te kijken. Puur rationeel, want ik had het nog goed naar mijn zin hier. Ik ontdekte echter al snel dat ik de combinatie van financieel- en bestuursrecht, toezicht en handhaving miste. Ik kan bij de AFM een unieke mix van werkzaamheden verrichten die de AFM voor mij de juiste plek maken. En dus ben ik weer teruggegaan.

Als jurist ben je hier vaak wel specialist, maar je werkzaamheden zijn heel divers. De financiële sector is continu in beweging, het rechtsgebied dus ook. Wij voeren zoveel procedures dat we regelmatig te horen krijgen van advocaten ‘Eigenlijk creëren jullie het nieuwe recht’. En dat klopt: door het behandelen van complexe zaken waarvoor nog geen jurisprudentie bestaat, dragen wij bij aan het ontstaan van rechtspraak die voor andere toezichthouders en bestuursorganen relevant zijn. Voor juristen is daarmee zowel de inhoud als de impact van het werk dat je doet bij de AFM, niet te evenaren.

Informatie delen

Delen via: deel