Terug

Chung Wong

Er zijn meerdere wegen die naar de AFM leiden. Ik heb Economie en Informatica gestudeerd, maar uiteindelijk niet afgemaakt. Daarna ben ik in militaire dienst gegaan en vervolgens in de verzekeringsbranche aan de slag gegaan. Steeds meer werk werd gedigitaliseerd en toen aan het begin van de eeuw de IT-markt echt booming werd, wist ik dat daar mijn toekomst lag.

Chung Wong

Chung Wong, Senior Projectleider Informatiemanagement

"Goed toezicht vereist goed informatiemanagement."

Van IT naar IM

Ik solliciteerde vooral op de functie van Projectleider IT, de AFM kende ik niet echt. Ik dacht dat het een hele formele club zou zijn; alleen het woord ‘autoriteit’ schept al een bepaalde verwachting. Maar de gesprekken waren heel relaxed, ik ervaarde echt een open bedrijfscultuur. Na allerlei projecten met een IT-component te hebben gedaan, van het vernieuwen van het intranet tot het creëren van digitale toezichtsmodules, heb ik intern de overstap gemaakt naar de afdeling Informatiemanagement. Deze is in 2015 ontstaan om de afstemming tussen de toezichtsafdelingen en onze IT-afdeling te optimaliseren.

Informatiebeveiliging

Inmiddels werken we met ruim 30 medewerkers op de afdeling Informatiemanagement. Wij verzorgen de benodigde tooling en advies voor onze toezichthouders; dankzij onze instrumenten kunnen zij hun werk beter doen. Dat is soms lastig: veel nieuwe software kun je als consument thuis uitproberen met een ‘free trial’. Dat kunnen wij natuurlijk niet bij de AFM, veiligheid en privacy staan voorop.

Een van mijn recente projecten betrof de bestandsuitwisseling tussen de AFM en onder toezicht staande instellingen. De vraag van onze securityafdeling was: hoe kunnen wij de manier waarop we bestanden uitwisselen beter beveiligen? Onze business analisten onderzoeken dan eerst of er in de markt een oplossing te vinden is en maken aan de hand van de oplossing een business case. Vervolgens schrijf ik een plan van aanpak om de gekozen oplossing te implementeren. Ik informeer alle stakeholders over de verwachtingen, scope, doorlooptijd en deliverables. Zodra het project is goedgekeurd starten we met een kick-off meeting, waarbij vaak een divers team van toezichthouders, IT’ers en soms ook externe leveranciers betrokken is. Ik faciliteer alle projectleden, stuur het team aan en rapporteer naar de opdrachtgever over de voortgang.

2 werelden

Mijn werk is heel dynamisch; de afgelopen 9 jaar heb ik zo’n 30 projecten uitgevoerd. Van het vervangen van IT-systemen tot werkplekbeheer, van het vernieuwen van een juridisch kennissysteem tot de implementatie van multifunctionele printers. Eigenlijk knoop je steeds 2 complexe werelden aan elkaar. Je gaat in gesprek met toezichthouders en leert veel van hun wereld en werkzaamheden. Met mijn IT-achtergrond is het vervolgens makkelijker om onze ICT-collega’s te briefen op oplossingen. En ook om de vraag achter de vraag te herkennen: hebben we dit echt nodig, bestaat er al iets voor in de markt, is het toekomstbestendig?

Blijven leren

Wat mijn ambities betreft; mijn interesse gaat vooral uit naar cybersecurity. Als er projecten op dit gebied starten meld ik me altijd als eerste aan, en ik ga ook naar security summits en congressen om mijn kennis op dit gebied te vergroten. Op het gebied van informatiemanagement werken we ook samen met externe partijen. Leuk om daar een kijkje in de keuken te nemen en te ervaren hoe die bedrijfscultuur is. We kijken bijvoorbeeld weleens bij andere toezichthouders naar hoe zij hun informatiemanagement geregeld hebben. Hoe hebben zij de vervanging van de kantoorautomatisering gedaan? Hoe is hun cloudstrategie? Van die wederzijdse kennisuitwisseling profiteert uiteindelijk iedereen.

Informatie delen

Delen via: deel