Terug

Jan Berndsen

‘Ik houd graag mijn boog gespannen, wil graag iets nieuws leren en mezelf blijven verbreden. Dat heb ik ruim twintig jaar kunnen doen bij De Nederlandsche Bank (DNB), waar ik in diverse rollen voor zowel de centrale bank als het toezicht heb gewerkt. Ik voel me het meest thuis op het snijvlak van de financiële sector en de publieke zaak. Hierbij probeer ik altijd vanuit het perspectief van de ‘gewone’ Nederlander mijn werk te doen. Hoe zorgen we samen ervoor dat voorzienbare problemen voor hem worden voorkomen?

jan-berndsen-1206
Jan Berndsen, hoofd Verzekeren en Pensioenen

Taxilichtje

Mijn laatste klus bij DNB was het (mede) opzetten van het Europese bankentoezicht. Na 5 jaar wilde ik graag eens verder kijken. Mijn ‘taxilichtje’ stond dus aan en toen kwam begin 2019 de AFM langs. De AFM heeft een andere rol binnen het toezicht. Wij zijn gedragstoezichthouder en kijken of de financiële sector transparant is en zich zorgvuldig gedraagt tegenover consumenten. Juist het gedragsaspect leek me reuze interessant om meer over te leren. Als hoofd Verzekeren en Pensioenen geef ik leiding aan 35 medewerkers die in het bijzonder toezicht houden op hoe verzekeringen en de oudedagsvoorziening worden gedistribueerd en aangeboden. Ook houd ik me bezig met (data)analyse en hoe we daarmee ons retail-toezicht kunnen versterken.

Risicohouding

Vanaf het begin viel het me op hoeveel kennis en kunde de AFM in huis heeft als het gaat om gedragswetenschap. Wij zijn geen universiteit, maar hier lopen heel veel slimme mensen rond die onze wereld graag écht willen begrijpen. Hoe meet je bijvoorbeeld hoeveel risico een consument wil nemen? Welke biases zijn van invloed op zijn beslisproces? Ook had ik niet verwacht dat mijn taakterrein zo breed zou zijn. We hebben te maken met een grote diversiteit aan organisaties. Financiële adviseurs en bemiddelaars bijvoorbeeld, het spectrum loopt van eenpitter tot multinational. Aan de distributiekant heb je intermediairs en gevolmachtigde kantoren die aan het consolideren zijn, er zijn fintech en private equity die de markt betreden. In die dynamische omgeving, vol innovatie en digitalisering, proberen wij kwetsbare consumenten te beschermen. Bij voorkeur door risico’s te zien voordat ze ontstaan of uitgroeien tot een probleem. Dat vind ik het spannendst aan mijn werk.

A4tje

Als hoofd kan ik me ook bemoeien met onderwerpen buiten mijn directe invloedsfeer. Het bestuur luistert graag naar de organisatie. Zo viel ik in 2019 met mijn neus in de boter, omdat ik na vijf weken in functie mijn hand kon opsteken om de AFM-brede strategie opnieuw vorm te geven. Ik stond meteen midden in de organisatie, kon plooien een richting op vouwen. Daar kijk ik heel positief op terug. Ik heb het ervaren als een metafoor voor mijn werk bij de AFM: intensief, maar altijd samen. Overigens geeft het bestuur wel degelijk ook top down guidance. Ik vind het prettig dat ze aan het begin van het jaar een A4tje met tien onderwerpen meegeven waarop gas gegeven moet worden.

Pensioenstelsel

Eén die de komende jaren terugkeert op dat lijstje is voor onze afdeling een belangrijke: het nieuwe pensioenstelsel. Dat is een megaklus. Ook voor de AFM is het in omvang een soort brexit op Nederlandse bodem, waarbij gedragskunde hard nodig is en ook een prominente rol krijgt in de nieuwe Pensioenwet. Het is een spannende periode, waarin je als afdeling echt impact kan maken. In het nieuwe stelsel beleggen pensioenaanbieders nog meer dan nu voor rekening en risico van de deelnemer. Dat risico moet wel passen bij de deelnemer. Daarnaast vinden wij dat het stelsel uitlegbaar en niet te ingewikkeld moet zijn. Ook in dit geval willen wij consumenten in mogelijk kwetsbare situaties beschermen, en dat is precies de missie waarmee ik mij graag identificeer.’

Informatie delen

Delen via: deel