Terug

Behavioural science

Behalve economische en juridische aspecten kijken we bij de AFM ook altijd naar het gedrag van mensen en instellingen. Klaar om te pionieren?

Sfeerfoto bij vakgebied behavioural science

De AFM is een gedragstoezichthouder. Dit betekent dat gedrag standaard een van de onderzoeksgebieden is bij het benaderen van toezichtproblemen, naast het economische en juridische gebied.

Stefanie de Beer

"We doen hier wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijk rendement"

Gedragsonderzoek

Op onze toezichtafdelingen vind je verschillende collega’s met bijvoorbeeld een achtergrond in behavioural economics, maar er werken bij de AFM ook gedragsexperts die zich afdelingsoverstijgend  met dit specialisme bezighouden en toezichtafdelingen hierover adviseren. Binnen ons Expertisecentrum werken zij bij het team Gedrag en Cultuur dat zich richt op ondernemingen, of bij het team Consumentengedrag dat het keuzegedrag van consumenten bestudeert.

Gedrag en cultuur van ondernemingen

Het team Gedrag en Cultuur heeft als opdracht de kennis en competenties op het gebied van verandermanagement en cultuurbeïnvloeding binnen de AFM verder uit te bouwen en toepasbaar te maken voor het toezicht. Binnen uiteenlopende ondernemingen doe je onderzoek naar gedrag en cultuur. Zo verkrijg je inzicht in hoe de organisatiecultuur bevorderlijk of juiste belemmerend is voor het uitvoeren van een duurzame, maatschappelijk aanvaardbare strategie. Dit doe je AFM-breed, voor een scala aan ondernemingen zoals pensioenfondsen, banken, verzekeraars, accountantskantoren en vermogensbeheerders. Ook zoek je regelmatig afstemming met DNB over cultuurvraagstukken.

Consumentengedrag

Binnen het team Consumentengedrag zet je jouw kennis op het gebied van het gedrag van consumenten in om de effectiviteit van het toezicht te vergroten. Dit doe je door deel te nemen aan toezichtprojecten en/of door een adviesrol te vervullen. Je vergaart informatie uit wetenschappelijke literatuur, onderzoeken, signalen uit de markt en uit gesprekken die je intern en extern voert. Deze informatie analyseer je en maak je toepasbaar voor je collega’s die het directe toezicht uitoefenen. Daarnaast voer je (praktijk)onderzoeken uit om bestaande gedragswetenschappelijke inzichten te toetsen en nieuwe inzichten te verwerven.

Andere interessante vacatures

Actuaris team Pensioenen

  • Finance & Economics
Lees meer

Azure data-engineer

  • Data science
  • Informatie Management & IT
Lees meer

Datamanagement specialist

  • Data science
  • Informatie Management & IT
Lees meer

Informatie delen

Delen via: deel