Terug

Oud-medewerkersbijeenkomst AFM

Oud-medewerkers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de AFM zoals die vandaag de dag is. Daarom heeft de AFM dit bijzondere jaar - waarin zij 15 jaar bestaat - aangegrepen om een bijeenkomst voor oud-medewerkers te organiseren. Deze vond plaats op 5 oktober jl. Bijna 200 oud-AFM’ers meldden zich aan.

05 Oct 2017
alumni-bijeenkomst-2017

Wie werkt er nu nog in de sector?’ vraagt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven aan het publiek als ze de bijeenkomst opent. Meer dan de helft steekt zijn vinger op. ‘Jullie zijn onze vooruitgeschoven post. Daarmee bedoel ik dat jullie – ook al werken jullie niet meer bij ons – nog steeds bijdragen aan een eerlijke en transparante sector. Ik hoop dat jullie je toezichtervaring elke dag meenemen naar je werk. Je komt van goede huize.’ Vervolgens somt ze op wat de AFM de afgelopen 15 jaar allemaal op zich af heeft gekregen: meer taken, crisis, nieuwe wetten. ‘We hebben veel bereikt. Omdat we altijd het lef hebben gehad om dingen te doen die nog niemand heeft gedaan. Jullie hebben de AFM groot gemaakt en daar ben ik jullie dankbaar voor.

Kennistest en stellingen

Na het welkomstwoord van Merel werd nog even de kennis getest van de aanwezigen: hoe goed kennen ze de AFM nog? En er waren pollvragen waarbij iedereen zijn of haar mening kon geven over een aantal onderwerpen rondom toezicht en de AFM. Dat leverde interessante inzichten op. Zo was de overgrote meerderheid het eens met de stelling dat het goed is dat de AFM zich bezighoudt met de cultuur bij banken en verzekeraars.

Maar natuurlijk kwamen alle aanwezigen vooral om weer eens goed bij te praten met elkaar. En dat gebeurde dan ook, tot laat in de avond. Met elkaar én met huidige AFM-medewerkers, want ook die waren erbij. Gelukkig lukte het – tussen alle gesprekken door - nog net om de hele groep te vereeuwigen op een groepsfoto. Het is een mooi beeld: 15 jaar AFM’ers, 15 jaar toezicht.

AFM en oud-medewerkers

Het investeren in ons netwerk van oud-medewerkers heeft vele voordelen: we bieden oud-medewerkers kans om met elkaar bij te praten en te horen wat er speelt bij de AFM. En wij profiteren van de kennis en het netwerk van onze oud medewerkers, bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe medewerkers. Want oud-AFM’ers komen op vele interessante plekken terecht: velen blijven in de sector werken, bij banken, verzekeraars of accountants. Daarnaast vind je veel oud-AFM’ers in de advocatuur of in compliance-functies. Door met elkaar in contact te blijven snijdt het mes aan twee kanten!

Informatie delen

Delen via: deel