Terug

Digitalisering financiële sector

De groei van fintech, door technologie gedreven innovatieve toepassingen in de financiële sector, beïnvloedt alle segmenten van de markt. Door digitalisering is het mogelijk om de consument steeds gerichter en persoonlijker te benaderen. Gevolg: nieuwe aanbieders, datastromen en distributiemogelijkheden die financiële producten en advies toegankelijker (sneller en altijd beschikbaar) maken.

Hoge eisen

Naast voordelen voor klanten brengt digitalisering ook andere uitdagingen, voor aanbieder en toezichthouder. Zo stelt de toepassing van nieuwe technologieën hoge eisen aan de beheerste en integere bedrijfsvoering van financiële instellingen. Hoe om te gaan met privacy, eigenaarschap van data, solidariteit in verzekeringen en nieuwe methoden om keuzes online te beïnvloeden? Daarnaast zetten nieuwe vormen van financiële (cyber)criminaliteit financiële instellingen ook stevig onder druk.

Lees hier het interview met Wouter van Noort (NRC) over de keerzijde van digitalisering

Zorgvuldig

De AFM verwacht dat de sector technologieën in het belang van de klant inzet (zorgplicht 2.0). De AFM blijft zelf haar toezicht richten op het zorgvuldig gebruik van klantdata, de robuustheid van complexer wordende waardeketens en de beheersing van risico’s in een IT-intensieve bedrijfsvoering.

Agenda 2019

Op basis van deze en andere trends bepaalt de AFM waaraan haar toezicht in 2019 prioriteit zal geven. De concrete implicaties van de trends en risico’s voor de toezichtactiviteiten van de AFM voor het komende jaar zullen worden uitgewerkt in de Agenda 2019, die begin 2019 verschijnt.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook