Terug

Verdergaande internationale samenwerking en versterken organisatie

speerpunt 3 wereldbol poppetjesInternationalisering van de financiële markten en regelgeving die in toenemende mate vanuit Europa komt, vragen om verdergaande internationale samenwerking. Een snel veranderende buitenwereld vraagt ook om het versterken en wendbaarder maken van de interne organisatie.

Europese regelgeving

In 2017 is veel werk verzet om de grote hoeveelheid nieuwe Europese wetgeving om te zetten in een vernieuwde toezichtpraktijk. Dit betrof onder meer de verordening over essentiële informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIPs), de herziening van de richtlijn voor betaaldiensten (PSD2) en een nieuwe verordening over financiële benchmarks en de nieuwe richtlijn verzekeringsdistributie (IDD).

Het meest omvangrijke wetgevingspakket is gericht op markten voor financiële instrumenten (MiFID II). Hiermee is een belangrijke stap gezet in het versterken van het toezicht op kapitaalmarkten. De nationale implementatie van deze Europese regelgeving was het grootste project in de geschiedenis van de AFM. Registers en IT-systemen zijn vroegtijdig aangepast, zodat marktpartijen vanaf april 2017 een vergunningaanvraag konden indienen en deze op tijd ontvingen.

Europees verbod binaire opties

De AFM maakt zich al jaren sterk om retailbeleggers te beschermen tegen deze riskante beleggingsproducten. Met MiFID II is de wettelijke mogelijkheid gecreëerd om schadelijke producten uit de markt te halen. Het Europese verbod op binaire opties en de verkoopbeperking voor contracts for difference (CFD’s) laat zien hoe effectief intensieve samenwerking tussen de nationale toezichthouders van alle EU-lidstaten kan zijn.

ICO’s en crypto’s

In 2017 heeft de AFM consumenten diverse malen gewaarschuwd voor beleggen in ICO’s en crypto’s. Gelijktijdig heeft de AFM de algemene zorgplicht benadrukt bij beleggingsondernemingen voor het aanbieden van crypto-futures aan (retail)beleggers. Verdergaande internationale samenwerking is nodig om een vuist te kunnen maken tegen het aanbod van risicovolle producten die zich over de landsgrenzen heen bewegen.

Brexit

Intensivering van de samenwerking binnen Europa is ook voor de naderende Brexit nodig. Financiële ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk die actief willen blijven in Europa, zullen een vergunning moeten aanvragen in één van de 27 EU-lidstaten. De verwachting is dat de AFM complexe vergunningaanvragen gaat toetsen. Om de werkzaamheden af te stemmen, is er begin 2017 binnen de AFM een Brexit-team opgezet die in contact treedt met marktpartijen en overleg voert met de andere toezichthouders in Europa. In het afgelopen jaar zijn er bijna 100 gesprekken gevoerd met potentiële aanvragers van een vergunning. Komend jaar zal hier nog meer aandacht voor zijn.

Samenwerking met andere toezichthouders

De voortrekkersrol die de AFM ambieert als het gaat om internationaal toezicht uit zich ook in samenwerkingsverbanden die zij aangaat met andere toezichthouders. Zo wordt met het oog op efficiënte capaciteitsinzet samen met toezichthouders van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden een nieuw transactierapportagesysteem ontwikkeld, dat voldoet aan de eisen van MiFID II.

Versterken interne organisatie

In 2017 zijn er stappen gezet in het vergroten van de effectiviteit, efficiency en de wendbaarheid van de organisatie en haar medewerkers. De besturing is versterkt en de bedrijfsvoering verbeterd, onder meer op het gebied van informatietechnologie, HR en de inkooporganisatie. Ook is een aantal weerbarstige dossiers uit het verleden opgepakt, waaronder de overstap naar een nieuw pensioenfonds. Mede hierdoor laat de AFM in 2017 een overschrijding zien op haar reguliere bedrijfsvoering van 0,8% op een totale begroting van €98,4 miljoen.

Informatie delen

Delen via: deel