Terug

Oplossen langlopende problemen in de markt en verkleinen risico’s

speerpunt 1 loep met oogIn 2017 heeft de AFM gewerkt aan het oplossen van langlopende problemen in de markt en het verkleinen van nieuwe risico’s. Afgelopen jaar werden in totaal 81 formele maatregelen, 450 informele maatregelen en 12 boetes van in totaal €4,1 miljoen opgelegd.

‘Locked-up’ kredieten

Dat effectief toezicht verder reikt dan formele maatregelen, blijkt uit de invloed die de AFM heeft uitgeoefend bij ruim 40 consumptief kredietaanbieders om tot duurzame oplossingen voor hun klanten te komen. Enkele tienduizenden klanten zaten vast aan hun kredietaanbieder, doordat zij in het verleden leningen hadden gesloten waarop niet of nauwelijks werd afgelost en waarvoor zij jarenlang veel rente betalen. Deze groep consumenten krijgt door de inzet van de AFM weer zicht op een schuldenvrije toekomst.

Aflossingsvrije hypotheken

Een ander langlopend risico is de aflossingsvrije hypotheek. Huizenbezitters met deze hypotheekvorm realiseren zich niet altijd dat de grote schuldenlast voor problemen kan zorgen als er op het einde van de looptijd moet worden afgelost. Hypotheekaanbieders hebben op verzoek van de AFM in 2017 inzichtelijk gemaakt welke klanten met zo’n hypotheek in de problemen kunnen komen. Tegelijkertijd heeft de AFM, samen met 2 hypotheekaanbieders, gedragswetenschappelijke experimenten ingezet om te onderzoeken hoe zij huizenbezitters kunnen aanzetten tot actie om een grote restschuld te voorkomen.

Beleggingsverzekeringen

In 2017 heeft de AFM kwetsbare consumenten met een beleggingsverzekering geïdentificeerd en een uitgebreide eindcontrole gedaan naar het activeren van klanten met een pensioen- en hypotheekgebonden beleggingsverzekering door verzekeraars. Ongeveer 75% van deze klanten heeft hierop actie ondernomen.

Uniform Herstelkader Rentederivaten

De vertraging bij de banken in de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten in 2017 was een vervelende boodschap voor de betrokken mkb’ers. De AFM heeft daarom aangedrongen op een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die nog geen aanbod hadden ontvangen. De banken hebben hieraan gehoor gegeven. In 2017 is voor meer dan €400 miljoen aan voorschotten uitgekeerd, op een bedrag van in totaal €1,4 miljard aan verwachte compensatiebetalingen.

Accountants

Uit onderzoek bij de grote accountantsorganisaties bleek dat de gewenste kwaliteitsslag nog steeds te langzaam gaat. Wel is er verschil in verandersnelheid. Sommige accountantsorganisaties zijn hierin verder gevorderd dan anderen. Het oordeel van de rechtbank eind 2017 dat de interpretatie van de zorgplicht door de AFM niet houdbaar is, heeft als consequentie dat accountantsorganisaties niet meer rechtstreeks kunnen worden aangesproken op tekortkomingen in controles op jaarrekeningen door individuele accountants. Hoewel de AFM in hoger beroep gaat, grijpt zij dit moment ook nadrukkelijk aan om met alle betrokkenen het gesprek aan te gaan: de sector, de wetgever, investeerders en de gecontroleerde ondernemingen zelf. Dat de kwaliteitsverbetering in de accountancy moet worden versneld staat immers niet ter discussie en is een gezamenlijk belang.

Informatie delen

Delen via: deel