Jaarverslag 2016

Het AFM-jaarverslag 2016 biedt per aandachtsgebied een overzicht van wat de AFM in 2016 heeft gedaan om haar doelstellingen te realiseren en wat hier de effecten van waren. Daarnaast komt aan de orde hoe we de uitvoering van ons toezicht inrichten en wat hier in 2016 voor kosten aan waren verbonden.

Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via de link hiernaast.