Jaarverslag 2015

Het AFM-jaarverslag 2015 biedt per thema (aandachtsgebied) een overzicht van wat de AFM in 2015 heeft gedaan om haar doelstellingen te realiseren en wat hier de effecten van waren. Daarnaast komt aan de orde hoe we de uitvoering van ons toezicht inrichten en wat hier in 2015 voor kosten aan waren verbonden.

Via de links hieronder vindt u een korte toelichting per thema. De samenvatting en het volledige jaarverslag zijn beschikbaar in pdf via de links aan de rechterkant.