Jaarverslag 2017

Het AFM-jaarverslag 2017 biedt per aandachtsgebied een overzicht van wat de AFM in 2017 heeft gedaan om haar doelstellingen te realiseren en wat hier de effecten van waren. Daarnaast komt aan de orde hoe we de uitvoering van ons toezicht inrichten en wat hier in 2017 voor kosten aan waren verbonden.

Speerpunten

De AFM heeft zich in 2017 opnieuw sterk gemaakt voor eerlijke en transparante financiële markten. Er zijn resultaten geboekt op de volgende 3 speerpunten:

  • Oplossen langlopende problemen in de markt en verkleinen van risico’s
  • Vernieuwen van toezicht om nieuwe marktproblemen te voorkomen
  • Verdergaande internationale samenwerking en versterken organisatie