Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Consultaties AFM

Bij een consultatie vragen wij belanghebbenden naar suggesties en bezwaren over een bepaald onderwerp. Consulteren betekent letterlijk raadplegen.

Wat is het doel van consultaties?

De AFM wil een toezichthouder zijn die hoge kwaliteit toezicht levert. Door te consulteren maakt de AFM gebruik van de kennis, ervaring en inzichten van belanghebbenden. Dit helpt de AFM bij het bepalen van haar oordelen en standpunten.
 

Voorbeelden van onderwerpen die de AFM ter consultatie voorlegt:

  • ontwikkeling van Europese wetten en regels
  • beleid en de regels in Nederland
  • begroting/jaaragenda
  • vaststellen van heffingen.

Lopende consultaties

De AFM is benieuwd naar uw visie. Via de links in de tabel vindt u meer informatie over de onderwerpen en hoe u kunt reageren. 
ConsultatieReageren tot
ConsultatieLeidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek20 januari 2023 
ConsultatieSectorbrief over leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing hypotheek 20 januari 2023
ConsultatieInterpretatie van het begrip incident in het kader van de Wta en het BtaReageren totReactietermijn verlopen
ConsultatieAanvulling Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening
Reageren totReactietermijn verlopen 
Consultatie

Beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

Reageren totReactietermijn verlopen
ConsultatieHandhavingsbeleid AFM en DNB 
Reageren totReactietermijn verlopen
Consultatie

Principes voor informatiebeveiliging

Reageren tot

Reactietermijn verlopen

Consultatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Reageren tot

Reactietermijn verlopen

Consultatie

Beleidsregel geschiktheid beleidsbepalers OOB-accountantsorganisaties

Reageren tot

Reactietermijn verlopen

ConsultatieAanpassing Nrgfo Wft (vermogensscheiding)Reageren totReactietermijn verlopen
ConsultatieLeidraad vastgoedtaxaties Reageren totReactietermijn verlopen
ConsultatieWet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 

(ministerie van Financiën en ministerie van Veiligheid en Justitie)  
Reageren totReactietermijn verlopen
ConsultatieAanpassing Nrgfo WftReageren totReactietermijn verlopen
ConsultatieVoorwaarden vermogensbeheerder met eigen aanbieder beleggingsfondsen   Reageren totReactietermijn verlopen
ConsultatieWijziging Beleidsregel geschiktheid 2012Reageren totReactietermijn verlopen
ConsultatieBeleidsregel incidentReageren totReactietermijn verlopen