Go to content
M.W.J. van de Luur - Dorrestein

M.W.J. van de Luur - Dorrestein

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

Naam M.W.J. van de Luur - Dorrestein

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
NaamM.W.J. van de Luur - DorresteinAard tuchtrechtelijke maatregelWaarschuwingMoment van ingang06 feb 2023Einddatum

Datum laatste update: 23 juni 2024