Go to content
E. Mafficioli del Castelletto

E. Mafficioli del Castelletto

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

Naam E. Mafficioli del Castelletto

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
NaamE. Mafficioli del CastellettoAard tuchtrechtelijke maatregelTijdelijke doorhalingMoment van ingang29 dec 2022Einddatum29 jan 2023

Datum laatste update: 21 juli 2024