Toezicht en onderzoek

De AFM houdt gedragstoezicht op de financiële markt, op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). De AFM doet regelmatig onderzoek. Door middel van risicoanalyses bepalen we welke onderwerpen of doelgroepen extra aandacht krijgen in ons toezicht. 

Om inzicht te krijgen in misstanden is de AFM mede afhankelijk van signalen uit de markt en van consumenten. Hoe meer signalen des te beter en sneller kan de AFM onderzoekdoen.