Go to content

Verzekeren beroepsaansprakelijkheid

Als u bemiddelt en/of adviseert in (her)verzekeringen, bemiddelt in hypothecair krediet of adviseert en/of orders doorgeeft in deelnemingsrechten in beleggingsfondsen (nationaal regime), moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. U moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten als u een vergunningaanvraag heeft ingediend of als u actief wilt worden als aangesloten onderneming.

Hoogte van de dekking

De minimale hoogte van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voorgeschreven in verschillende (Europese) regels:

• Voor het optreden als bemiddelaar/adviseur in (her)verzekeringen moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die minimaal de volgende dekking biedt: €1.300.380 per gebeurtenis en €1.924.560 per jaar. De hoogte van deze bedragen volgt uit artikel 10 lid 4 van de Verordening (EU) 2016/97. De minimaal verzekerde bedragen worden periodiek herzien.

• Voor het optreden als bemiddelaar in hypothecair krediet moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die minimaal de volgende dekking biedt: €460.000 per gebeurtenis en €750.000 per jaar. De hoogte van deze bedragen volgt uit artikel 14a van de Uitvoeringsregeling Wft.

• Voor het adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime) moet u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die minimaal de volgende dekking biedt: €500.000 per gebeurtenis en €750.000 per jaar. De hoogte van deze bedragen volgt uit artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft.

Meerdere verzekerden op een polis

Het is belangrijk dat de verzekerde bedragen gelden per verzekerde. Als er meer verzekerden op een polis verzekerd zijn moeten de verzekerde bedragen op elke individuele verzekerde van toepassing zijn.

Polis van een collectieve vergunning

Een aangesloten onderneming hoeft niet dezelfde dekking te hebben als de collectieve vergunninghouder bij wie hij is aangesloten. De aangesloten onderneming hoeft enkel de activiteiten te verzekeren die de aangesloten onderneming verricht. Dus stel dat de collectieve vergunninghouder een vergunning heeft voor verzekeringsbemiddeling en hypotheekbemiddeling en de aangesloten onderneming verricht alleen activiteiten op het gebied van verzekeringsbemiddeling en niet op het gebied van hypotheekbemiddeling, dan is het voldoende als de aangesloten onderneming een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft voor de verzekeringsbemiddeling.