Pensioenverzekeringen

Als financieel dienstverlener kunt u een werkgever of een consument adviseren over een pensioenverzekering of daarbij bemiddelen. De geschiktheid van uw advies en de kwaliteit van de bemiddeling is daarbij belangrijk. De AFM geeft richting aan de kwaliteit van pensioenadvies en bemiddeling en houdt hier toezicht op. We letten er hierbij op dat het belang van de klant centraal staat.

Pensioenadvies aan werkgevers

Pensioenadvies en bemiddeling aan werkgevers is één van de speerpunten van het pensioentoezicht van de AFM. Zowel de werkgever als de werknemer is voor een goede pensioenregeling afhankelijk van goed advies aan de werkgever.

Om financieel dienstverleners te helpen bij de inrichting van een goede pensioenadviespraktijk heeft de AFM een ‘Leidraad tweedepijler pensioenadvies’ opgesteld. Deze leidraad geeft richting aan en duidelijkheid over de normen van artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), specifiek bedoeld voor de advisering over tweedepijler pensioenproducten door de pensioenadviseur aan werkgevers.

Pensioenadvies aan werkgevers tijdens de transitie

Tijdens de transitieperiode 2023 – 2027 naar het nieuwe pensioenstelsel zullen naar verwachting veel werkgevers geadviseerd worden over een omzetting van hun bestaande pensioenregeling. Door de nieuwe Pensioenwet veranderen er zaken die relevant zijn voor uw adviespraktijk tijdens de transitie. Dat geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor uw samenwerking met de pensioenuitvoerders.

De AFM is momenteel in gesprek met de pensioenadviessector over deze veranderingen. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek gaat de AFM kijken hoe zij vanuit haar rol kan bijdragen om het advies- en transitieproces goed te laten verlopen. Dit kan bijvoorbeeld zien op het geven van guidance en vervolggesprekken. Hierover zullen wij u informeren.

Pensioenadvies aan consumenten

Ook wanneer u een consument bemiddelt bij of adviseert over een derde pijler pensioenproduct of een direct ingaand vast of variabel pensioen is het van belang dat de consument kan vertrouwen op een goed pensioen. De AFM heeft in haar toezicht ook aandacht voor de advisering en bemiddeling bij deze producten.

Vergunning en vakbekwaamdheidseisen

Voor advies en bemiddeling in pensioenverzekeringen in de tweede en derde pijler is een vergunning nodig. Daarnaast moeten medewerkers die contact hebben met klanten voldoen aan vakbekwaamheidseisen.

Voor advies in pensioenverzekeringen zijn andere vakbekwaamheidseisen van toepassing dan voor advies in vermogensopbouwproducten.