Consumptief krediet

Bij advies voor en bemiddelen in een consumptief krediet is de passendheid van het advies en de kwaliteit van de bemiddeling belangrijk. De AFM geeft richting aan de kwaliteit van advies en bemiddeling krediet en houdt hier toezicht op. Wij letten erop dat het belang van de klant centraal staat.

Vergunning, vakbekwaamheidseisen en overgangsregime

Een vergunning is nodig voor advies en bemiddeling in consumptief krediet en eventuele bijkomende producten. Daarnaast moeten medewerkers met klantcontact per 1 januari 2014 voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Voor de huidige diploma’s geldt een overgangsregime.

Kritische blik op betalingsbeschermers

De AFM kijkt kritisch naar de advisering van consumptief krediet en eventuele bijproducten zoals betalingsbeschermers die bedoeld zijn om het risico af te dekken als bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden de kredietlasten niet meer opgebracht kunnen worden. Wij toetsen of uw dienstverlening bij consumptief krediet en betalingsbeschermers zorgvuldig is.