Go to content
Man zit achter laptop met ESG op het scherm
Nieuws 14/05/24

Begrijpelijke informatie en passend productaanbod essentieel voor duurzame beleggingen

Steeds meer beleggers willen met hun beleggingen bijdragen aan de transitie naar een duurzamere economie. Financiële ondernemingen maken dat mogelijk door passende, duurzame producten aan te bieden en transparant te zijn over duurzaamheidsaspecten. Daarom is het belangrijk dat ondernemingen voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de duurzaamheidsbepalingen voor product oversight & governance (POG) en de geschiktheidstoets.

In het kort

  • De meeste ondernemingen geven aan dat zij voldoen aan de basisvereisten van de SFDR, een deel loopt achter. Er is nog werk te doen bij het gebruik en invullen van de templates
  • Ondernemingen moeten aan de slag om duurzaamheidsbepalingen in hun POG-beleid te verankeren en de geschiktheidstoets begrijpelijker en zorgvuldiger te maken op het gebied van duurzaamheid
  • De AFM verwacht dat de sector de rapporten bestudeert en waar nodig actie onderneemt, waarbij ze gebruik maakt van de handvatten of voorbeelden die de AFM in de rapporten biedt

De SFDR moet eraan bijdragen dat beleggers en pensioendeelnemers beter begrijpen hoe duurzaam een product is en deze beter kunnen vergelijken. Begrijpelijke SFDR-templates zijn hiervoor de basis. Hierdoor worden beleggers beter in staat gesteld producten op hun duurzaamheidskenmerken te beoordelen.
De nieuwe duurzaamheidsbepalingen in POG- en de geschiktheidstoets voor beleggingsondernemingen en verzekeraars moeten ervoor zorgen dat beleggers betere toegang krijgen tot producten die passen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Door self-assessments die afgelopen jaar zijn ingevuld door de sector, hebben wij een beeld gekregen hoe financiële ondernemingen de SFDR naleven en duurzaamheidsbepalingen in hun POG en geschiktheidstoets hebben geïntegreerd. Wij publiceren vandaag hier 2 rapporten over. Hiermee delen wij onze bevindingen en handvatten met de verschillende ondernemingen, zodat zij zich verder kunnen verbeteren.

SFDR: begrijpelijke templates zijn de basis voor een beter begrip en vergelijkbaarheid van duurzame producten

Sinds maart 2021 is de SFDR van kracht. Deze is opgesteld om de informatieverstrekking met betrekking tot duurzaamheid aan beleggers en pensioendeelnemers te bevorderen. In dit kader zijn financiële ondernemingen verplicht om templates te gebruiken voor het verstrekken van duurzaamheidsinformatie. Hoe beter de templates zijn ingevuld, hoe beter beleggers, pensioendeelnemers en adviseurs producten kunnen begrijpen, vergelijken of een passend advies kunnen geven.

In het self-assessment geven de meeste ondernemingen aan dat zij voldoen aan de basisvereisten (level 1). Een deel loopt nog achter. Wij verwachten in dit stadium dat alle ondernemingen compliant zijn met de SFDR-basisvereisten. Ondernemingen die onvoldoende inspanningen leveren om hieraan te voldoen, zullen worden aangesproken.

Bij de lagere wetgeving is er nog werk te doen bij het gebruik en invullen van de templates. Wij ondersteunen met handvatten om het invullen van templates verder te verbeteren.

POG en geschiktheidstoets moeten beleggers beter toegang geven tot duurzaam productaanbod

In 2022 zijn de bestaande POG- en geschiktheidsnormen voor beleggingsondernemingen en verzekeraars uitgebreid. Hierdoor moeten zij rekening houden met duurzaamheid bij de ontwikkeling en distributie van financiële producten. Ook spelen duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers sindsdien een belangrijke rol in de geschiktheidstoets.

De AFM ziet dat partijen stappen zetten om duurzaamheid in beleid en producten mee te nemen. Tegelijkertijd kunnen ondernemingen meer doen om uitleg over duurzaamheidsvoorkeuren begrijpelijker te maken en zorgvuldiger bij beleggers uit te vragen. Ook moeten ondernemingen duurzaamheidsfactoren meenemen in hun POG-beleid, het productaanbod hierop evalueren en mismatches voorkomen. Voor ondernemingen is het complex, maar het draagt eraan bij dat beleggers beter toegang krijgen tot een productaanbod dat past bij hun duurzaamheidsdoelstellingen en met hun beleggingen kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.

Oproep aan de sector: werk aan verbeteringen

In de twee rapporten staan handvatten of voorbeelden die financiële ondernemingen kunnen inzetten. Wij roepen de sector op te controleren in hoeverre zij de wetgeving naleeft en waar nodig actie onderneemt.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.