Go to content
""
Maatregel 01/07/24

Boete aan financieel dienstverlener voor verzuim rondom benoeming beleidsbepaler

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 december 2022 een bestuurlijke boete opgelegd aan een financieel dienstverlener. De boete is opgelegd omdat er begin 2020 een beleidsbepaler is benoemd voordat de AFM vaststelde dat diegene betrouwbaar en geschikt was voor de uitoefening van de functie. De financieel dienstverlener heeft nagelaten om de voorgenomen benoeming bij de AFM te melden.

In het kort

• Benoeming beleidsbepaler zonder voorafgaande melding bij en toetsing door AFM mag niet
• Bestuurlijke boete van €10.000 voor overtreding

Benoeming beleidsbepaler zonder voorafgaande melding bij en toetsing door AFM mag niet

De financieel dienstverlener heeft begin 2020 een beleidsbepaler benoemd. De AFM heeft vastgesteld dat deze beleidsbepaler vanaf diens benoeming activiteiten heeft verricht waarmee de beleidsbepaler het dagelijks beleid van de financieel dienstverlener bepaalde. Een dagelijks beleidsbepaler van een financieel dienstverlener moet voorafgaand aan zijn benoeming door de AFM positief worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. De financiële dienstverlener heeft de beleidsbepaler pas ruim elf maanden na diens benoeming bij de AFM ter toetsing aangemeld. Begin 2021 heeft de AFM geoordeeld dat de beleidsbepaler kon worden benoemd als dagelijks beleidsbepaler. Pas na dit oordeel had de beleidsbepaler mogen worden benoemd.

Bestuurlijke boete van €10.000 voor overtreding

De AFM heeft geconstateerd dat de financieel dienstverlener heeft verzuimd om de beleidsbepaler tijdig aan te melden. Hierdoor heeft de beleidsbepaler ruim een jaar beleidsbepalende activiteiten verricht, zonder dat diens betrouwbaarheid buiten twijfel stond en zijn geschiktheid was vastgesteld. De AFM heeft besloten om de financiële dienstverlener voor deze overtreding een bestuurlijke boete op te leggen van €10.000.

Ten tijde van het besluit gold voor die overtreding de boetecategorie met een basisbedrag van €10.000. Inmiddels is de boetecategorie door de wetgever aangepast en geldt het basisbedrag van €500.000 voor zulke overtreding. Deze wetswijziging is niet gerelateerd aan deze besluiten.

Het besluit tot boeteoplegging en de beslissing op bezwaar zijn inmiddels definitief geworden.

De publicatie vindt niet herleidbaar plaats omdat herleidbaar publiceren in dit geval aan betrokken partijen onevenredige schade zou berokkenen.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.