Go to content
Vrouw kijkt op tablet
Nieuws 03/07/24

Tien principes voor ondersteuning changemanagementproces kredietverstrekking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt aandacht voor tien principes bij het inrichten van changemanagement. Naar aanleiding van een verkenning bij verschillende kredietverstrekkers zijn principes en good practices geformuleerd. Deze hebben als doel om de sector te ondersteunen bij het aanscherpen van het IT-change management en de kredietacceptatieprocessen. Kleine fouten in (gewijzigde) systemen of processen kunnen grote impact hebben op consumenten.

In het kort

• Effectiviteit changemanagementprocessen moet omhoog
• Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering
• Onderzoek huidig changemanagement met behulp van principes

Effectiviteit changemanagementprocessen moet omhoog

Verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet maken gebruik van veel (IT-)processen rondom kredietverstrekking. Deze processen ondersteunen onder meer het inwinnen en beoordelen van informatie over de financiële positie van een consument. De AFM ziet dat er bij het doorvoeren van veranderingen (changes) in de geautomatiseerde processen en de IT-omgeving fouten ontstaan die impact hebben op verantwoorde kredietverstrekking. De effectiviteit van de huidige changemanagementprocessen om dergelijke impactvolle fouten op te sporen of te voorkomen kan omhoog. Hierover hebben wij al eerder onze zorgen geuit. De AFM gaat dit jaar verder in gesprek met kredietaanbieders.

Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering

De AFM heeft naar aanleiding van toenemende incidentmeldingen een verkenning gedaan naar het changemanagementproces van verschillende kredietverstrekkers. Hieruit is een rapport met tien principes en enkele good practices voortgekomen. Dit rapport is geconsulteerd bij brancheorganisaties. Het doel is om de sector handvatten te geven om het changemanagement en de kredietacceptatieprocessen aan te scherpen. Door een gedegen changemanagementproces worden consumenten beter beschermd tegen overkreditering door fouten in processen en IT-systemen.

Onderzoek huidig changemanagementproces met behulp van principes

Wij verwachten van kredietaanbieders dat zij onderzoeken of hun huidige changemanagementproces van voldoende kwaliteit is en de tien principes daarbij in ogenschouw nemen. Deze principes moeten op hoofdlijnen in elke organisatie van toepassing zijn bij het doorvoeren van aanpassingen die de kredietverlening kunnen raken. Het is aan de kredietaanbieders zelf om te besluiten of een andere werkwijze dan wordt voorgesteld in de principes beter past bij de inrichting van hun organisatie. Kredietaanbieders waar een incident plaatsvindt roepen wij op om die bij de AFM te melden.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.