Go to content
""
Artikel 23/04/24

Eerste transitie-overzicht: minimaal maand voor het transitiemoment

Dit jaar zal een groep deelnemers het eerste transitieoverzicht ontvangen. Alle pensioenuitvoerders moeten dit overzicht voorafgaand aan het invaren, of het transitiemoment, verstrekken. Jij als pensioenuitvoerder moet dit overzicht tijdig versturen: het is aan jou om te bepalen wanneer dat is (dit betekent minimaal één maand, maar bij voorkeur langer vóór het transitie- of invaarmoment). Ook moet je ervoor zorgen dat de informatie daarin duidelijk en evenwichtig is en aansluit bij jouw deelnemers. Ook pensioenuitvoerders (waaronder verzekeraars en ppi’s) die niet invaren, moeten hun deelnemers transitiecommunicatie verstrekken. 
Deelnemers van pensioenuitvoerders die begin 2025 overgaan, ontvangen in de loop van dit jaar al een eerste transitieoverzicht met daarop onder meer een prognose van het persoonlijk pensioenkapitaal en de pensioenuitkering in drie scenariobedragen. Na 1 januari 2025 ontvangen ze het definitieve overzicht. Alle transitiecommunicatie moet duidelijk en evenwichtig zijn, en voldoen aan de wettelijke vereisten van artikel 48 Pw.

Ook als je niet invaart

Goed om te weten: dit geldt ook voor deelnemers van pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en ppi’s) die oude pensioenrechten níét invaren. Alleen pensioenuitvoerders die gebruikmaken van de eerbiedigende werking (zoals bedoeld in artikel 220e Pw) hoeven deelnemers in de desbetreffende regeling geen verplichte transitiecommunicatie te verstrekken.

Onderzoek van de AFM

Wij zullen de komende jaren periodiek verstrekte transitiecommunicatie opvragen en beoordelen aan de hand van de wettelijke vereisten. Dit onderzoek zal aansluiten bij de 5 uitgangspunten die wij eerder hebben benoemd voor transitiecommunicatie:
  • Voorkom onrealistische verwachtingen;
  • Maak duidelijk dat de hoogte van de pensioenuitkering onzeker is;
  • Zorg dat elke informatielaag op zich evenwichtig is;
  • Zorg dat alle communicatie in samenhang consistent is;
  • Laat de communicatie aansluiten bij jouw doelgroep.

Voorkom onrealistische verwachtingen

Besef bij het opstellen van transitiecommunicatie dat dit maatwerk is, en dat alle informatie moet aansluiten bij jouw specifieke deelnemers. Dat betekent ook dat je toelichting op de bedragen moet aansluiten op de specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld in de situatie dat uit je berekeningen blijkt dat de 'goedweer'-scenariobedragen voor de nieuwe regeling (fors) hoger uit kunnen pakken dan in de oude regeling voor jonge deelnemers. Pas je toelichting dan ook aan op de verschillende leeftijdsgroepen: waarom pakken de bedragen zo uit, en wat ligt daaraan ten grondslag en hoe moeten deelnemers deze bedragen lezen? Leg dat ook duidelijk uit in je toelichting.

Voorbeeldbrief

Het voorstel van de Pensioenfederatie voor een voorbeeldbrief, waaraan de minister refereert in punt 4 van haar Kamerbrief van 28 maart 2024, kan hierbij dienen als startpunt. Het is en blijft echter de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder om te borgen dat de transitiecommunicatie past bij de eigen deelnemers; voor zowel de jongere als oudere deelnemers moet de informatie (in elke laag) duidelijk en evenwichtig zijn. Ook moeten communicatie-uitingen in samenhang tot elkaar, en in samenhang met de reguliere informatie die verstrekt moet worden, duidelijk zijn.

Leg deelnemersonderzoek vast

Deelnemersonderzoek kan een goede manier zijn om te toetsen of jouw transitiecommunicatie daadwerkelijk zal aansluiten bij jouw deelnemers. Heb je dergelijk deelnemersonderzoek gedaan en je communicatie daarna aangepast aan de resultaten, leg dat dan goed vast. Daarmee kun je aantonen dat jouw transitiecommunicatie duidelijk is voor jouw deelnemers.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.