Go to content
""
Nieuws 12/04/24

Consultatiereactie klimaatmaatregelen financiële sector: haak aan bij Europese initiatieven

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleit ervoor eventuele aanvullende maatregelen op het gebied van klimaat voor de financiële sector zoveel mogelijk op Europees niveau in te voeren. Ook benadrukken wij het belang om aan te sluiten bij de Europese wetgeving die de afgelopen jaren is geïntroduceerd. Dat is de belangrijkste boodschap in onze reactie op de consultatie van het ministerie van Financiën waarin het eventuele klimaatmaatregelen voor de financiële sector verkent.  

In het kort

  • Ministerie van Financiën verkent in consultatie klimaatmaatregelen voor financiële sector 
  • AFM pleit voor zoveel mogelijke aan sluiting bij Europese initiatieven
  • Resultaatverplichting minder wenselijk dan inspanningsverplichting

Ministerie van Financiën verkent in consultatie klimaatmaatregelen financiële sector 

Het ministerie van Financiën heeft in samenwerking met het ministerie van Economische zaken op 21 december 2023 een consultatie over klimaatregelen in de financiële sector gepubliceerd. Hierin ligt de vraag voor of klimaatwetgeving, of andere maatregelen voor financiële ondernemingen, kunnen helpen bij het verduurzamen van de economie. Ook vragen de ministeries hoe eventuele maatregelen kunnen worden vormgegeven. 

AFM pleit voor zoveel mogelijke aansluiting bij Europese initiatieven  

Wij vinden het, omwille van effectiviteit en duidelijkheid, van belang dat zo veel mogelijk wordt aangesloten bij rapportagestandaarden en due diligence verplichtingen voortkomend uit Europese regelgeving. De afgelopen jaren is er veel Europese duurzaamheidsregelgeving op financiële marktpartijen afgekomen. Het is daarom het meest effectief als maatregelen, al dan niet in de vorm van wetgeving, zo veel mogelijk aansluiten bij deze Europese wetgevingsontwikkelingen (zoals de SFDR, CSRD, CSDDD en de EU Taxonomie). 

Resultaatverplichting minder wenselijk dan inspanningsverplichting

Financiële instellingen hebben niet de volledige controle over de transitie van de ondernemingen die zij financieren. Wel kunnen zij invloed op deze partijen uitoefenen. Een resultaatverplichting kan daarbij averechts uitpakken. Om die reden vinden wij een resultaatverplichting minder wenselijk dan een inspanningsverplichting.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.