Go to content
""
Nieuws 21/09/23

Blijf alert op voldoende LMT’s en correcte AIFMD-rapportage

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept Nederlandse fondsbeheerders op over voldoende en passende liquiditeitsinstrumenten te beschikken ongeacht het type belegger. Ook benadrukt de AFM het belang van correcte wijze van rapporteren aan de AFM bij het gebruik van liquiditeitsmanagement-instrumenten (LMT’s) door alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s).

In het kort

  • Oproep aan fondsbeheerders om alert te blijven op voldoende en passende LMT’s
  • Niet alle abi-fondsen rapporteren gebruik van LMT’s op juiste manier
  • AFM en DNB herhalen aanbevelingen LMT’s en AIFMD-rapportage

Deze oproep doen DNB en AFM in een zogeheten sectorbrief (pdf, 500 kB) die is gericht aan de Nederlandse fondsbeheerders. Aanleiding is een onderzoek van de AFM in 2022 naar aantal en samenstelling van LMT’s per beleggingsfonds bij alle Nederlandse fondsbeheerders.

Brandverkopen van activa

Fondsbeheerders hebben de verantwoordelijkheid om liquiditeitsrisico’s binnen het beleggingsfonds te beheersen. Hoewel de meeste fondsen de beschikking hebben over 3 of meer LMT’s, zijn er ook fondsen die geen enkele LMT hebben. Het gevolg is dat ze dan bijvoorbeeld niet tijdelijk gesloten kunnen worden in geval van acute marktstress. Dit kan resulteren in brandverkopen van activa hetgeen de stress in de markt weer versterkt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat niet alle abi-fondsen op de juiste manier het gebruik van LMT’s aan de AFM rapporteren.

Eerder onderzoek naar LMT’s

Uit eerder onderzoek van de AFM voor ESMA in 2020 bleek dat niet alle beleggingsfondsen voldoende LMT’s beschikbaar hadden. De AFM heeft de fondsbeheerders gevraagd om kritisch te kijken of de beschikbare LMT’s voldoende waren en goed waren afgestemd op de kenmerken van het fonds.


Herhaling aanbevelingen

De AFM en DNB herhalen hun eerdere aanbevelingen. Meer specifiek vereisen de onderzoeksresultaten de volgende acties van fondsbeheerders:

  1. De AFM en DNB roepen fondsbeheerders op om hun liquiditeitsbeheerpraktijk regelmatig te toetsen en waar nodig passende LMT's beschikbaar te stellen door het prospectus aan te passen.
  2. Wijzigingen in het prospectus dienen aan de AFM en aan de beleggers te worden gemeld. In de sectorbrief staan richtlijnen over hoe fondsbeheerders de AFM moeten informeren over de beschikbaarheid en het gebruik van LMT’s.
  3. De AFM verwacht dat fondsbeheerders van abi’s de geactiveerde LMT’s rapporteren in de AIFMD-rapportage en eventuele discrepanties corrigeert.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.