Go to content
""
Nieuws 28/09/23

Geactualiseerde ESMA richtsnoeren voor productgovernancevereisten treden in werking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil beleggingsondernemingen erop wijzen dat ESMA haar richtsnoeren voor productgovernancevereisten heeft geactualiseerd. Hierdoor is het nog duidelijker geworden hoe ondernemingen om moeten gaan met nieuwe ontwikkelingen en de productgovernancevereisten. Een goede productgovernance is belangrijk omdat dit zorgt voor een productaanbod en -distributie dat in het belang is van de cliënt.

In het kort

  •  Bij het vaststellen van de doelgroep voor financiële instrumenten moeten nu ook duurzaamheidsdoelstellingen worden meegenomen.
  • In het geval van execution only dienstverlening wordt het belang van de inrichting van de online keuzeomgeving verduidelijkt.
  • Een beleggingsonderneming moet in haar beleid onder meer duidelijk zijn op basis van welke criteria zij evalueert of producten niet buiten de doelgroep worden gedistribueerd.
  • Case-studies toegevoegd met handvatten

Bij het vaststellen van de doelgroep voor financiële instrumenten moeten nu ook duurzaamheidsdoelstellingen worden meegenomen

Duurzaamheidsdoelstellingen zijn actueel en relevant voor beleggers. Om beleggers met duurzaamheidsvoorkeuren in staat te stellen te beleggen in financiële instrumenten die overeenkomen met hun voorkeuren, moet een belegginsonderneming duurzaamheidsdoelstellingen meenemen bij het vaststellen van de doelgroep en de distributiestrategie (zie richtsnoer 25).

In het geval van execution only dienstverlening wordt het belang van de inrichting van de online keuzeomgeving verduidelijkt

Als een beleggingsonderneming ervoor kiest om financiële instrumenten via execution only dienstverlening aan te bieden, blijft zij ervoor verantwoordelijk om niet (structureel) buiten de doelgroep te distribueren. Met name voor complexere instrumenten geeft dit grotere uitdagingen, vanwege de (zeer) beperkte doelgroep ervan. ESMA geeft voorbeelden van maatregelen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van distributie buiten de doelgroep, zoals de keuze om complexere financiële instrumenten niet standaard in de online keuzeomgeving te tonen en geen gebruik te maken van gamification technieken of finfluencers (richtsnoer 64).

Een beleggingsonderneming moet in haar beleid onder meer duidelijk zijn op basis van welke criteria zij evalueert

Nadat een beleggingsonderneming een distributiestrategie onderbouwd, moet zij evalueren of deze in de praktijk ook goed werkt. Om te zorgen dat deze evaluaties plaatsvinden en betrouwbare conclusies oplevert, moet de beleggingsonderneming in haar beleid opnemen op basis van welke criteria zij deze evaluaties uitvoert.

Case-studies met handvatten

De aangepaste richtsnoeren bevatten ook case-studies, die onder meer handvatten geven over hoe om te gaan met het al dan niet aanbieden van complexere producten via execution only dienstverlening. Verschillende case-studies, die te vinden zijn in het ‘ESMA Final Report Guidelines on MiFID II product governance requirements’ laten zien wat er verwacht wordt aan onderbouwing en toelichting bij de vaststelling van de doelgroep en distributiestrategie voor producten.

Meer informatie over product governance voor beleggingsproducten is te vinden op onze website. Hier staat ook een uitgebreide AFM toelichting op de aangepaste richtsnoeren. 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.