Go to content
""
Nieuws 08/03/23

Sector krijgt half jaar om aan aanpassingen SFDR RTS over fossiel gas en nucleaire energie te voldoen

Partijen die duurzame financiële producten aanbieden krijgen tot 1 september de tijd om aan nieuwe regels van de SFDR RTS te voldoen. Die voorzien in extra informatie over investeringen in fossiel gas en nucleaire energie. Wij gaan de uitvoering van de Gedelegeerde Verordening EU 2023/363 die op 21 februari is ingegaan, vanaf 1 september meenemen in ons toezicht.

In het kort

• Op grond van aangepaste SFDR RTS wordt partijen gevraagd om extra informatie te leveren over onder meer investeringen in fossiel gas en nucleaire energie
• Ingangsdatum is 21 februari, maar sector krijgt half jaar de tijd om de nieuwe regels in te voeren
• Betreft de uitvoering van Gedelegeerde Verordening EU 2023/363, die nadere invulling is van huidige Sustainable Finance Disclosure Regulation

6 maanden om te voldoen aan regels

De Gedelegeerde Verordening is 3 dagen na het vaststellen op 17 februari ingegaan. Wij realiseren ons dat een dergelijke termijn te kort is voor marktpartijen om aan de regels te kunnen voldoen. Daarom geven wij aanbieders van duurzame financiële producten 6 maanden de tijd om de nieuwe manier van rapporteren in te voeren. Pas vanaf 1 september wordt in het toezicht verwacht dat zij de wijzigingen op grond van deze Gedelegeerde Verordening hebben doorgevoerd.

Rapporteren over ecologisch duurzame investeringen

In het stuk staat hoe gerapporteerd moet worden over eventuele ecologisch duurzame investeringen in fossiel gas en nucleaire energie. Aanbieders van duurzame financiële producten moeten zowel vooraf, in bijvoorbeeld het prospectus van een fonds, en in een jaarrapportage aangeven of, en zo ja, hoeveel ze hebben belegd in deze categorieën. Dat moet aan de hand van speciale sjablonen, de SFDR-rapportagetemplates, die zijn aangepast op basis van de nieuwe regels.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.