Go to content
""
Nieuws 27/07/23

AFM scoort positief op toezicht product oversight en governance

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) positief beoordeeld in haar peer review naar het toezicht op ‘product oversight en governance’ (POG) bij verzekeraars. Dit is de eerste keer dat EIOPA door middel van een peer review een gedragsnorm toetst.

In het kort

  • AFM scoort positief op eerste EIOPA-toets met focus op gedrag
  • Alle Europese toezichthouders ontvangen aanbevelingen
  • Consistent Europees toezicht op productontwikkeling is cruciaal

AFM scoort positief op eerste EIOPA-toets met focus op gedrag

In het kader van het toenemende grensoverschrijdende aanbod van verzekeringsproducten vindt EIOPA het van belang dat het toezicht op productontwikkeling in Europa consistent is. Er is gekeken hoe toezichthouders het POG-toezicht in het doorlopend toezicht hebben opgenomen en vormgegeven. Het is belangrijk dat klanten alleen financiële producten krijgen aangeboden en geadviseerd die in hun belang zijn.

Alle Europese toezichthouders ontvangen aanbevelingen

De Europese autoriteit heeft na haar peer review aan de 30 toezichthouders in totaal 110 aanbevelingen gegeven ter verbetering van het zogenoemde POG-toezicht. Dit betreft onder meer aanbevelingen op het gebied van de organisatie en de toezichtmethodieken. De AFM ontving slechts 1 aanbeveling. EIOPA geeft ons het advies om ook bij levensverzekeringen met een framework (dashboard) te werken, om systematisch en effectief risicogestuurd gedragstoezicht te kunnen uitvoeren. Met deze aanbeveling gaan wij vanzelfsprekend aan de slag.

Consistent Europees toezicht op productontwikkeling is cruciaal

Financiële producten worden in toenemende mate grensoverschrijdend aangeboden. Een consistent Europees toezicht is daarbij cruciaal. In Nederland bestonden al regels voor productontwikkeling voordat de Europese regels er waren. De AFM gaat zich inzetten tot het uitwisselen van best practises om daarmee het Europese gedragstoezicht naar een hoger niveau te brengen.

EIOPA komt over zes maanden met een vervolg op deze peer review om te toetsen hoe de aanbevelingen zijn doorgevoerd.

Meer informatie

Lees de hele peer review

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.