Go to content
feedback-knop
Nieuws 14/12/23

AFM positief over verkenning Europese Commissie naar functioneren SFDR

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de verkenning van de Europese Commissie (EC) naar mogelijke verbeteringen van de SFDR. De AFM is voorstander van het creëren van consumentvriendelijke duurzame productcategorieën. Dat staat in de reactie van de AFM op de consultatie van de EC: ‘On the implementation of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)’.

In het kort

  • Europese Commissie vraagt om input voor toekomstige SFDR-herziening
  • EC stelt introductie van duurzame productcategorieën voor
  • AFM steunt voorstel, maar wel met enkele aanpassingen
  • AFM heeft voorstel voor consumentvriendelijke productcategorieën in position paper uiteengezet

Europese Commissie vraagt om input SFDR-herziening 

De consultatie richt zich op de huidige SFDR-regels en mogelijke aanpassingen om deze te verbeteren. De Europese Commissie (EC) wil weten of de SFDR bijdraagt aan meer transparantie over duurzaamheid en of deze informatie ook nuttig is voor investeerders. Daarnaast wordt gevraagd of de SFDR bijdraagt aan het mobiliseren van kapitaal richting duurzame investeringen en het tegengaan van greenwashing.

EC stelt introductie van duurzame productcategorieën voor

Een van de voorstellen in de consultatie is het introduceren van productcategorieën voor duurzame financiële producten. In de praktijk blijkt dat het onderscheid tussen producten die voldoen aan de vereisten onder artikel 8 of 9 ertoe leidt dat dit wordt gebruikt als duurzaamheidslabel, terwijl dit niet zo is bedoeld. De Europese commissie vraagt daarom of het zinvol zou zijn om deze artikelen te vervangen door een aantal categorieën met duidelijke criteria voor duurzame producten.

AFM steunt voorstel, maar wel met enkele aanpassingen 

Wij vinden het belangrijk dat de huidige wetgeving beter aansluit bij de belevingswereld van beleggers en het makkelijker maakt om beleggingen met duurzame impact te kiezen. Dit kan onder andere worden bereikt door het introduceren van een aantal productcategorieën die aansluiten bij de verwachtingen en doelstellingen van duurzame beleggers. Daarnaast is de AFM voorstander van minimale vereisten voor transparantie over duurzaamheidsaspecten voor alle financiële producten, ongeacht of deze duurzaam zijn of niet.

Wij hebben recent een position paper gepubliceerd waarin wij een aantal voorstellen doen om de SFDR te verbeteren. Dit position paper vormt de basis voor onze reactie op de consultatie.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.