Go to content
""
Maatregel 11/12/23

AFM beboet Bever Holding voor niet tijdig openbaar maken voorwetenschap en verspreiden onjuiste informatie 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 september 2023 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan N.V. Bever Holding, van in totaal €5 miljoen. De boetes zijn opgelegd omdat Bever Holding in de periode tussen 6 november 2020 en 10 september 2021 heeft nagelaten om voorwetenschap tijdig openbaar te maken en omdat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van onjuiste informatie. 

In het kort

  • Twee boetes voor Bever Holding van in totaal €5 miljoen
  • Boetes voor niet tijdig openbaarmaking voorwetenschap en verspreiden onjuiste informatie
  • Bever Holding heeft regels overtreden bij verkoop Noordwijkse vastgoedportefeuille

De overtredingen

Op 6 november 2020 heeft Bever Holding een akkoord op hoofdlijnen gesloten tot verkoop van 10 percelen in Noordwijk aan een projectontwikkelaar, voor een bedrag van in totaal €60 miljoen. De koopovereenkomsten zelf werden 2 weken later gesloten. Bever Holding heeft nagelaten om deze voor beleggers belangrijke informatie (voorwetenschap) zo snel mogelijk openbaar te maken. Pas op 10 september 2021 heeft Bever Holding in een persbericht melding gemaakt van de verkoop van de 10 Noordwijkse percelen, nadat het Financieele Dagblad (FD) hierover op 6 september 2021 een artikel publiceerde en de AFM daarop de handel in het aandeel Bever Holding had stilgelegd.


Bever Holding heeft niet alleen nagelaten om de verkoop van de 10 percelen zo snel mogelijk openbaar te maken, maar ook bevatten de publicaties (2 persberichten en 1 jaarverslag) die Bever Holding tussen 6 november 2020 en 10 september 2021 wel naar buiten bracht onjuiste informatie. Zo nam Bever Holding in haar op 21 augustus 2021 gepubliceerde jaarverslag 2020 op dat zij nog altijd een definitieve invulling wilde geven aan haar strategische locaties in Noordwijk. Dit terwijl de percelen al 9 maanden eerder onvoorwaardelijk waren verkocht. Dit is zonder meer misleidend voor beleggers.

Beursgenoteerde onderneming

Bever Holding is een aan Euronext Amsterdam genoteerde vastgoedonderneming. Als uitgevende instelling geldt voor Bever Holding de verplichting om voorwetenschap die betrekking heeft op haar onderneming zo snel mogelijk openbaar te maken. Daarnaast geldt het verbod op marktmanipulatie, waaronder het verspreiden van onjuiste of misleidende informatie (informatiemanipulatie).

Door de beide overtredingen hebben beleggers in het aandeel Bever Holding gedurende een periode van 10 maanden gehandeld op basis van onvolledige en zelfs misleidende informatie met betrekking tot het fonds. De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en acht beboeting in dit geval gepast. De boetes dragen ook bij aan het bewustzijn over het belang van een tijdige en niet-misleidende informatievoorziening aan beleggers.

Hoogte van de boetes

De AFM heeft besloten om Bever Holding 2 bestuurlijke boetes op te leggen, van €2 miljoen en €3 miljoen. De AFM acht de overtredingen ernstig en verwijtbaar. Hiermee is het vertrouwen in de markt geschaad.

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.