Go to content
""
Nieuws 18/04/23

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Met een brief informeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de sector over een aanvulling van de leidraad ‘Vergoeding vervroegde aflossing van de hypotheek’. In deze Leidraad uit 2017 is toegevoegd op welk moment de vergelijkingsrente wordt vastgesteld. De sectorbrief en de aanvulling zijn vooraf geconsulteerd bij marktpartijen.

Aanvulling in de leidraad

De AFM heeft de leidraad aangevuld met de volgende informatie. De vergelijkingsrente mag in beginsel niet lager zijn dan rente op de tussen aanbieder en klant afgesproken aflosdatum. Wanneer het hanteren van de aflosdatum praktisch gezien niet mogelijk is, kan een aanbieder een datum kiezen voor het vaststellen van de vergelijkingsrente die maximaal vijf werkdagen voor de afgesproken aflosdatum ligt.

Aanleiding voor aanvulling leidraad

De hypotheekrente is recent een aantal keer gestegen en sommige aanbieders stellen de vergelijkingsrente vast op een datum voorafgaand aan de aflosdatum. Hierover hebben wij vragen ontvangen van consumenten en adviseurs. Dit was de aanleiding om de leidraad aan te vullen met het moment wanneer de aanbieder de vergelijkingsrente vaststelt.

Sectorbrief

In de sectorbrief lichten wij de aanleiding voor de aanvulling van de leidraad verder toe en gaan wij in op het scenario waarin de rente daalt. Verder leggen wij uit dat aanbieders bij een tussentijdse wijziging van het rentecontract een afwijkende methodiek kunnen hanteren.

Verwachtingen

Tijdens de consultatie hebben enkele aanbieders aangegeven dat het doorvoeren van een structurele oplossing de nodige tijd zal vergen. Wij hebben er begrip voor dat aanpassingen van systemen tijd kosten en dat aanbieders mogelijk nog heel 2023 bezig zullen zijn met de implementatie. De AFM vindt het belangrijk dat de aanbieders in de tussentijd met een tijdelijke oplossing borgen dat klanten geen hogere vergoeding betalen dan het financiële nadeel, berekend aan de hand van de methodiek in de aangevulde leidraad.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.