Go to content
""
Nieuws 11/04/23

Kansen en risico’s van digitalisering verzekeringsmarkt de komende 10 jaar

Digitalisering zal een grote invloed hebben op de verzekeringsmarkt het komende decennium. Met de gegevens van consumenten zal het mogelijk zijn om verzekeringen meer op maat te maken. Dat biedt kansen maar leidt ook tot risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van de solidariteit. Dat staat in een verkenning door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van de technologische ontwikkelingen richting 2033.

Impact door digitalisering op verzekeringssector

Toenemende digitalisering gaat impact hebben op de verzekeringssector en het toezicht hierop. Verzekeraars vergaren meer data, passen slimmere data-analyses toe en beïnvloeden zo hun volledige bedrijfsvoering en distributie. Van beprijzing tot claimafhandeling. De belangrijkste technologische trends strekken zich uit van een toegenomen hoeveelheid data en grotere analysekracht tot toenemende connectiviteit. De mogelijkheden om data te kunnen ontsluiten en delen, laten nieuwe samenwerkingen en diensten toe die eerder niet mogelijk waren.

Verandering van huidige verzekeringsmarkt

Digitalisering geeft mogelijkheden om fijnmaziger te personaliseren. Gepersonaliseerde prijsbepaling kan grote gevolgen hebben voor consumenten. Premies kunnen verder worden verfijnd op basis van gedrag, preventie of metingen. Dit kan positieve effecten hebben, maar kan ook leiden tot hoge premies als gevolg van individuele risico's. Hiermee kan de huidige solidariteit, het gezamenlijk dragen van risico’s, onder druk komen te staan. Een ontwikkeling als roboadvies en het aanbieden van een verzekering als onderdeel van een product of website (embedded distributie) kunnen de huidige manier van distributie veranderen.

Versterking positie consument door Europese regelgeving

Vanuit Europa wordt met regelgeving geprobeerd om de technologische ontwikkelingen in goede banen te leiden. De regelgeving kent nieuwe verplichtingen, maar opent ook nieuwe mogelijkheden (zoals datadeling). Het uiteindelijke doel is om de positie van de consument te versterken. Dienstverlening over de eigen landsgrenzen heen kan tot kwetsbaarheden leiden wanneer sprake is van onvoldoende harmonisatie op Europees niveau. Dat wil zeggen: verschillende manieren van toezicht in verschillende lidstaten.

Oproep sector en beleidsmakers

Daar waar digitalisering en de data die daaruit voortvloeit de belofte in zich hadden dat het zou leiden tot meer transparantie en een beter (over)zicht, lijkt het tegenovergestelde te gebeuren. Het zicht voor zowel de consument als de toezichthouder kan vertroebelen, kijkend naar ontwikkelingen als gepersonaliseerde premies, datastromen in de keten, embedded insurance en complexere constructies van dienstverlening en producten uit het buitenland. Daarnaast kunnen de gesignaleerde ontwikkelingen elkaar mogelijk versterken. Dit bevestigt het belang om als AFM, samen met de sector en beleidsmakers, vooruit te blijven kijken. Door met elkaar tijdig de risico’s van digitalisering te verkleinen, kunnen zowel de sector als de consument baat hebben bij de voordelen.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.