Go to content
""
Nieuws 15/11/22

Keuzes maken blijft essentieel in de markt van financieel dienstverleners

Toekomstbestendigheid van de sector is en blijft een centraal thema. Consolidatie, gewijzigde bedrijfsmodellen en een (meer) professionele organisatie zijn enkele aanpassingen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet bij de financieel dienstverleners. Tegelijkertijd moeten financieel dienstverleners voldoen aan wettelijke normen van de beheerste bedrijfsvoering. Uit onderzoeken die zijn opgenomen in ‘Marktindrukken 2022’ blijkt dit in de praktijk geen vanzelfsprekendheid. Dit kan en moet beter. Wij zien hierop toe en blijven dat doen in 2023.

In het kort

  • Sector volop in beweging
  • Beheerste bedrijfsvoering voldoet niet geheel aan wettelijke eisen
  • Europese verordening als raamwerk voor digitale weerbaarheid

Marktindrukken 2022 geeft een beeld van de markt van financieel dienstverleners, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten op basis van de jaarlijkse Marktmonitor, diverse toezichtonderzoeken, en de continue dialoog met de sector zoals de jaarlijkse kantoorbezoeken.

Sector volop in beweging

Uit de Marktindrukken blijkt dat de sector volop in beweging is. Kantoren kiezen voor specialisatie in doelgroepen of producten, of gaan samen in grotere organisaties. De kleinere kantoren kiezen welke werkzaamheden zij zelf willen doen of juist uitbesteden. Het is een indicatie dat sprake is van een visie waar de dienstverlener met zijn onderneming naar toe wil.

Financieel dienstverleners spelen een belangrijke rol bij de financiële beslissingen van veel consumenten. Wij verwachten dat zij daarbij hun klanten stimuleren om periodiek aandacht te besteden aan hun financiële situatie.

Bedrijfsvoering voldoet niet geheel aan wettelijke eisen

Het bijhouden van alle wet- en regelgeving om tot een beheerste bedrijfsvoering te komen, blijft een uitdaging voor financieel dienstverleners. Een beheerste bedrijfsvoering betekent dat financieel dienstverleners blijvend moeten voldoen aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) aan hen stelt.

Uit een onderzoek van de AFM blijkt dat diploma’s bij ruim 40% van de 75 onderzochte financieel dienstverleners niet of niet allemaal aanwezig zijn. Deze vergunninghouders hebben in totaal 46 adviesvergunningen moeten inleveren. Het ontbreken van de vereiste papieren voor advisering in inkomensverzekeringen was het meest voorkomende gebrek. Wij vinden dat zorgwekkend en roepen financieel dienstverleners op om het vergunningenregister te actualiseren. De
AFM gaat hier ook in 2023 controles op uitoefenen.

Een vergelijkbaar beeld zien wij bij de verplichte publicatie van het beloningsbeleid. Na gerichte aandacht van de AFM voldoen inmiddels 2 op de 5 kantoren. Wij gaan ervan uit dat meer kantoren de komende tijd aan deze plicht voldoen.

Europese verordening als raamwerk voor digitale weerbaarheid

De AFM ziet een toename in de ernst en het aantal ICT-incidenten in de financiële sector; ook onder financiële dienstverleners. Het belang van digitale weerbaarheid van financieel dienstverleners neemt daarom toe. Een nieuwe Europese verordening (DORA) is verplicht voor grotere kantoren. Wij zijn van mening dat DORA ook als raamwerk kan dienen voor de (proportionele) inrichting van alle financieel dienstverleners.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.