Go to content
waarschuwing
Nieuws 02/03/22

AFM waarschuwt consumenten voor Romanum Capital B.V., Romanum Squadron B.V. en J. Jacobs

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten voor de bedrijven Romanum Capital B.V. en Romanum Squadron B.V. Deze opereerden zonder AFM-vergunning en waren daarmee in overtreding. De waarschuwing geldt ook voor de heer J. Jacobs. Hij zette - in ieder geval tot voor kort - de activiteiten van Romanum Capital B.V. en Romanum Squadron B.V. zelfstandig voort, eveneens zonder vergunning.

Geen vergunning voor bemiddeling consumptief krediet

Romanum (Romanum Capital B.V., Romanum Squadron B.V en de enige - indirect - bestuurder en aandeelhouder J. Jacobs) benaderde Nederlandse consumenten via folders, via influencers op sociale media en via mond-tot-mondreclame. Romanum bood hun aan om zonder eigen geld of inleg te investeren in Amerikaanse technologieaandelen. Bij de werkwijze van Romanum was sprake van het bemiddelen in consumptief krediet, wat niet is toegestaan zonder vergunning van de AFM. Daarmee heeft Romanum artikel 2:80, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.

Op naam van klanten kredieten afgesloten

Romanum sloot voor rekening van de klant één of meerdere kredieten af bij Nederlandse kredietaanbieders. De klant maakte de kredietgelden vervolgens over naar rekeningen van Romanum of privérekeningen van bij Romanum betrokken personen. Romanum zou daarbij de schuld van de klant overnemen, en de gelden zouden worden geïnvesteerd door Romanum. Uit het rendement zouden de rente en aflossing van het krediet worden voldaan. Klanten konden een extra commissie verdienen voor het aanbrengen van nieuwe klanten.

Maar Romanum heeft de schuld van de klanten nooit overgenomen. De schulden staan nog op hun naam, en klanten zijn zelf verplicht rente en aflossing te betalen. Ook stelt de AFM vast dat de gelden niet tot nauwelijks zijn geïnvesteerd, maar zijn gebruikt voor betalingen aan bestaande klanten en privé-uitgaven.

Romanum Capital B.V. lijkt inmiddels niet meer actief. En Romanum Squadron B.V. is op 14 september failliet verklaard. In ieder geval tot voor kort zette Jacobs de werkwijze van Romanum zelfstandig voort onder de naam ‘Centraal Comité, een niet ingeschreven vennootschap. Andere namen die door de heer J. Jacobs werden gebruikt zijn Romanum Investments en Imperium B.V.

Romanum had vergunning nodig

De diensten die Romanum heeft verricht vallen onder de reikwijdte van het ‘bemiddelen in consumptief krediet’, zoals omschreven in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hoewel Jacobs consumenten voorhield dat hij onder toezicht stond van de AFM, heeft de AFM geconstateerd dat dat niet het geval was. De bedrijven en Jacobs konden zich ook niet beroepen op een uitzonderings- of vrijstellingsgrond voor de vergunningplicht. De diensten die Romanum heeft verricht voor Nederlandse consumenten verrichtte zij dus illegaal.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Het besluit van de AFM om een openbare waarschuwing uit te vaardigen kan door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06-2144 5720 of kees.versluis@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.