Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 04/03/22

AFM beboet Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. voor niet waarborgen beheerste en integere bedrijfsvoering

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 februari 2022 een bestuurlijke boete van €425.000 opgelegd aan Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CACF NL). De boete is opgelegd, omdat 9 dochterondernemingen van CACF NL – aanbieders van doorlopend krediet – bij de inrichting van hun bedrijfsvoering geen beheerste en integere uitoefening van hun bedrijf waarborgden.

Kredietverstrekkers voldeden niet aan verplichting

Kredietverstrekkers moeten hun bedrijfsvoering zo inrichten dat deze ‘een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf waarborgt’. De AFM heeft geconstateerd dat de 9 kredietverstrekkers niet aan die verplichting voldeden. Dit bleek uit de manier waarop zij rentewijzigingen van april 2018 (vooral verhogingen) op hun doorlopend kredietportefeuilles voorbereidden en doorvoerden. Zo schoot het vastgelegde beleid tekort en bleek de besluitvorming op punten onzorgvuldig. De rentewijzigingen werden bijvoorbeeld niet adequaat cijfermatig onderbouwd, locked up-klanten werden onzorgvuldig behandeld en klanten werden onjuist geïnformeerd over de reden van hun rentewijziging. De overtreding duurde van eind 2017 tot medio 2018.

Hoogte van de boete

CACF NL wordt beboet als feitelijk leidinggever aan de overtreding, omdat de kredietverstrekkers volledig door haar werden aangestuurd. Het bedrag van de boete is vastgesteld op €425.000. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €500.000. De AFM heeft dit verlaagd, vooral omdat CACF NL vanaf medio 2018 is overgegaan tot schadeloosstelling van klanten voor te veel betaalde rente op hun doorlopende kredieten.

Dochterondernemingen van CACF NL

De 9 dochterondernemingen van CACF NL die niet aan hun verplichtingen voldeden, zijn: De Nederlandse Voorschotbank B.V., Intermediaire Voorschotbank B.V., Voordeelbank B.V., Ribank N.V., IDM Finance B.V., IDM Financieringen B.V., Crediet Maatschappij “De IJssel” B.V., Eurofintus Financieringen B.V. en Mahuko Financieringen B.V.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 06 3177 7686 of yolanda.bieckmann@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.