Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 25/07/22

AFM beboet accountantsorganisatie JPA voor overtreding vergunningplicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 15 juli 2022 een bestuurlijke boete van €75.000 opgelegd aan de accountantsorganisatie JPA Van Noort Gassler & Co B.V. (JPA). De boete is opgelegd omdat JPA in 2019 een wettelijke controle verrichtte van een jaarrekening van een Organisatie van Openbaar Belang (OOB), terwijl zij daar geen vergunning voor had.

In het kort

  • Vergunning JPA uitsluitend voor reguliere wettelijke controles
  • JPA controleerde niettemin een jaarrekening van een OOB
  • Op balansdatum OOB, dan OOB-vergunning vereist voor wettelijke controle
  • De boete is met name verlaagd wegens de geringe omvang van JPA

Vergunning JPA uitsluitend voor reguliere wettelijke controles

JPA heeft een vergunning van de AFM voor het verrichten van reguliere wettelijke controles. Daarmee is het JPA toegestaan om jaarrekeningen te controleren van ondernemingen en instellingen, waarvoor een accountantscontrole wettelijk verplicht is gesteld. Om een jaarrekening van een OOB te mogen controleren (dit zijn bijvoorbeeld banken of beursgenoteerde ondernemingen) is een speciale OOB-vergunning nodig. Hiervoor gelden aanzienlijk zwaardere eisen. Dit is zo omdat deze controles bijvoorbeeld complexer zijn of grotere maatschappelijke impact hebben. JPA beschikt niet over zo’n OOB-vergunning.

JPA controleerde niettemin een jaarrekening van een OOB

JPA heeft begin 2019 een wettelijke controle uitgevoerd van een jaarrekening over het boekjaar 2018 van een onderneming die gedurende dat hele boekjaar een beursgenoteerde OOB was. Hiermee trad JPA buiten de reikwijdte van haar vergunning. Dat de onderneming op het moment van de afgifte van de controleverklaring door JPA geen OOB meer was, maakt dat niet anders.

Op balansdatum OOB, dan OOB-vergunning vereist voor wettelijke controle

Als de onderneming op balansdatum van het te controleren boekjaar een OOB is dan mag de wettelijke controle van de jaarrekening van dat boekjaar alleen worden verricht door een accountantsorganisatie met een OOB-vergunning.

De boete is met name verlaagd wegens de geringe omvang van JPA

Voor overtreding van de vergunningplicht geldt een wettelijk basisbedrag van €2.000.000. De AFM heeft dit bedrag vergaand verlaagd, omdat JPA een kleine onderneming is. Daarnaast speelt mee dat de omvang van de overtreding relatief beperkt is en er een licht verminderde verwijtbaarheid geldt aan de kant van JPA.

Download het volledige besluit (pdf, 1 mb) en de actuele juridische stand van zaken (pdf, 98 kb).

Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06- 11 34 02 81 of maarten.dijksma@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.