Go to content
man-loopt-door-hoog-water
Nieuws 28/10/21

Schade door klimaatverandering steeds vaker onverzekerbaar

Schade door huisverzakkingen als gevolg van langdurige droogte wordt sinds kort door geen enkele verzekeraar meer vergoed. Ook grote overstromingen zijn meestal niet of maar gedeeltelijk gedekt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat consumenten zich hier bewuster van zijn. Daarbij moeten verzekeraars duidelijk communiceren over dekkingsvoorwaarden en zou de overheid moeten meedenken over oplossingen voor onverzekerbare schade.

Dat staat in het rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen’ dat de AFM vandaag publiceert.  

In het kort

  • Meer schade door extreem weer
  • Risico op verzakking bij 800.000 woningen
  • Overstromingsschade niet altijd gedekt
  • Polisvoorwaarden moeten duidelijk zijn
  • Oplossing voor onverzekerbaarheid nodig

Meer schade door extreem weer

Door klimaatverandering neemt extreem weer toe. De schade door overstromingen in de EU in het eerste decennium van deze eeuw bedroeg gemiddeld 4 miljard euro per jaar. Dit loopt naar schatting op tot 23 miljard euro in 2050. Die schade is niet altijd gedekt door verzekeraars, zoals bijvoorbeeld vormen van hagelschade aan zonnepanelen.

Risico op verzakking bij 800.000 woningen

Dit geldt ook voor woningverzakkingen. Waar in 2016 nog vier verzekeraars dit risico dekten, doet sinds vorig jaar geen enkele partij dit meer. Nederland krijgt steeds meer te maken met langdurige droogte. Naar schatting 800.000 woningen lopen het risico op verzakking en instorting bij daling van het grondwaterpeil. Met een gemiddeld schadebedrag van 64.000 euro kan de financiële impact voor huishoudens enorm zijn. De AFM vindt het belangrijk dat consumenten in hoog risicogebieden zich hiervan bewust zijn en er in hun financiële planning rekening mee houden als zij een huis kopen of verbouwen.

Overstromingsschade niet altijd gedekt

De totale schade voor particulieren in Limburg door de recente overstromingen loopt waarschijnlijk in de honderden miljoenen euro’s. Sommige verzekeraars van zakelijke polissen vergoeden die schade formeel niet, omdat overstromingen zijn uitgesloten. Gedupeerde ondernemers waren zich daar vaak niet van bewust. Particulieren waren in dit geval wel gedekt, maar zouden dat niet zijn geweest als de Maas buiten haar oevers was getreden. Veel consumenten zijn zich niet bewust van dit verschil.

Polisvoorwaarden moeten duidelijk zijn

De consument heeft nu te maken met, complexe polissen met beperkingen, uitsluitingen, preventie-eisen en veranderende voorwaarden. Consumenten doen er daarom goed aan om te bekijken welke klimaat gerelateerde dekking hun verzekeringspolis heeft, want er zijn grote onderlinge verschillen. Als zij gebruik maken van de diensten van een adviseur kan deze hen hierbij ook helpen.

Verzekeraars moeten transparant communiceren over dekkingsvoorwaarden en wijzigingen daarin, zodat het voor consumenten en ondernemers duidelijk is wat wel en niet wordt vergoed.

Oplossing voor onverzekerbaarheid nodig

Door de onvoorspelbaarheid en de impact van klimaatverandering wordt klimaat gerelateerde schade in toenemende mate moeilijk verzekerbaar. Omdat de schadelast in de komende jaren fors zal toenemen, vindt de AFM dat de overheid en sector gezamenlijk naar oplossingen moeten zoeken voor dit groeiende probleem.

Journalisten kunnen contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06 - 2144 5720 of kees.versluis@afm.nl

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.