Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

verslaggeving-web
Nieuws 24/11/20

Beursgenoteerde bedrijven moeten op onderdelen duidelijker zijn over coronacrisis

Beursgenoteerde ondernemingen zijn in hun halfjaarlijkse financiële verslaggeving nog niet altijd duidelijk over de gevolgen van de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bijna alle onderzochte ondernemingen vermelden de effecten van de coronacrisis, maar de kwaliteit van hun toelichting varieert sterk en moet op onderdelen beter.

In het kort

  • Verbeterpunten identificeren voor jaarverslag 2020
  • Kwart geeft goede informatie over gevolgen coronacrisis
  • Goede toelichting op alle relevante onderwerpen nodig
  • Goed rapporteren belangrijk voor beleggers
  • AFM deelt goede praktijkvoorbeelden

Verbeterpunten identificeren voor jaarverslag 2020

Met het onderzoek ‘In Balans - De effecten van Covid-19’ brengt de AFM de kwaliteit van toelichtingen die ondernemingen geven over de effecten van de coronacrisis in de halfjaarcijfers, in kaart. In het rapport staan ook verbeterpunten voor de jaarverslaggeving over 2020. De AFM deed het onderzoek bij 26 beursgenoteerde ondernemingen, die naar verwachting negatieve effecten van de coronacrisis ondervinden.

Kwart geeft goede informatie over gevolgen coronacrisis

Ongeveer een kwart van de ondernemingen geeft een goede toelichting. Daar ziet de AFM naast een kwalitatieve en kwantitatieve toelichting op veronderstellingen en uitgangspunten, bijvoorbeeld ook een uitgebreide toelichting op financieringsconvenanten, gevoeligheidsanalyses en scenario’s. Verder besteden deze bedrijven aandacht aan de consistentie tussen het halfjaarlijks bestuursverslag en de halfjaarrekening, zodat er een geïntegreerd beeld ontstaat.

Goede toelichting op alle relevante onderwerpen nodig

Ongeveer de helft van de onderzochte ondernemingen geeft een goede toelichting op sommige, maar niet op alle relevante onderwerpen. De AFM roept hen op dat in de jaarverslaggeving over 2020 wel te doen. Zo moeten zij veronderstellingen en uitgangspunten voor posten als latente belastingvorderingen, voorzieningen voor kredietverliezen en toetsen op bijzondere waardeverminderingsverliezen, adequaat en begrijpelijk toelichten. Een kleine groep licht vrijwel niets toe.

Goed rapporteren belangrijk voor beleggers

Voor beleggers is het belangrijk dat beursgenoteerde ondernemingen in hun financiële verslaggeving relevant rapporteren over de effecten van de coronacrisis. Daarbij gaat het niet alleen om financiële effecten, maar ook om niet-financiële aspecten die hiermee samenhangen, zoals het werknemersperspectief en het businessmodel. Verder is het belangrijk dat ondernemingen duidelijk zijn over de maatregelen die zij nemen om negatieve gevolgen van de crisis te beperken.

AFM deelt goede praktijkvoorbeelden

De AFM roept ondernemingen op in hun jaarverslaggeving over 2020 de toelichtingen op de effecten van de coronacrisis begrijpelijk en zorgvuldig op te stellen. In haar rapport benoemt de AFM een aantal goede voorbeelden uit de praktijk.

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020 797 2129 of via danielle.de.jong@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.