afm-straat-gevel
Nieuws 04/03/20

AFM en Universiteit Utrecht introduceren leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Universiteit Utrecht (UU) introduceren samen de leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ om inzichten uit de sociale en organisatiepsychologie te vertalen naar praktische vraagstukken in het toezicht. De toezichtpraktijk verrijkt op haar beurt weer de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek.

In het kort

  • AFM en UU richten leerstoel ‘Psychologie van Toezicht‘ op
  • Toezichtvraagstukken ook benaderen vanuit psychologie
  • Risicovol gedrag onderkennen voor het tot problemen leidt
  • Elianne van Steenbergen nieuwe bijzonder hoogleraar

De AFM doet sinds 2016 onderzoek naar gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen. Hierdoor ontstaat beter inzicht in de factoren die belemmeren of stimuleren dat zij het klant- of publieke belang centraal stellen. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld risicovol gedrag te zien nog voordat het tot schade heeft geleid. Zo kan het bijdragen aan het voorkomen van problemen.

Ontwikkelen toezicht

Daarnaast kunnen door de inbreng van gedragswetenschappelijke inzichten de AFM (en andere toezichthouders) hun werkwijze verder ontwikkelen of vernieuwen. Van oudsher wordt toezicht vaak vanuit een juridische of economische lens onderzocht. 

Succesvolle samenwerking

De leerstoel komt voort uit een succesvolle samenwerking tussen de universiteit en de AFM. Voorbeelden hiervan zijn het AFM-onderzoek naar blinde vlekken in de besluitvorming en het onderzoek naar hoe in ondernemingen wordt omgegaan met fouten

Bijzonder hoogleraar

Elianne van Steenbergen is voor een periode van vijf jaar benoemd tot de bijzonder hoogleraar Psychologie van Toezicht. Eind 2020 zal ze haar inaugurele rede houden over ‘De psychologie van het toezicht’. Van Steenbergen werkt sinds 2016 in deeltijd bij de AFM als senior toezichthouder in het team gedrag & cultuur binnen het Expertisecentrum. Bij de UU is zij verbonden aan de onderzoeksgroep Organisatiegedrag van Universiteitshoogleraar Prof. Dr. Naomi Ellemers. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020-797 2129 of danielle.de.jong@afm.nl

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.