Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 27/07/20

AFM legt DeGiro last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 april 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan DeGiro B.V. De last is opgelegd omdat DeGiro geen adequaat beleid heeft gevoerd voor een integere uitoefening van haar bedrijf.

DeGiro heeft stelselmatig en op meerdere fronten de Wet op het financieel toezicht overtreden. Onder andere op het gebied van de inrichting van de bedrijfsvoering (governance), de compliancefunctie, belangenconflicten, eerlijke behandeling van klanten en vermogensscheiding. Het klantbelang stond niet centraal in de bedrijfsvoering van DeGiro en wetsovertredingen werden niet tegengegaan. DeGiro moest op last van de AFM haar bedrijfsvoering aanpassen zodat aan toepasselijke regelgeving wordt voldaan en de belangen van klanten centraal komen te staan.

DeGiro had vanaf 23 april 2018 zes maanden de tijd om verschillende acties te ondernemen zodat de last werd nageleefd. De dwangsom bedraagt 100.000 euro per actie die DeGiro moest ondernemen. Vanwege de last onder dwangsom heeft DeGiro een groot aantal wijzigingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Hiermee heeft DeGiro deels voldaan aan de last. 

Voor een aantal onderdelen zijn de aanpassingen niet voldoende gebleken en verbeuren er dwangsommen. Het gaat hierbij om vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling. DeGiro is daarom verplicht 300.000 euro te betalen aan de AFM. DeGiro onderneemt stappen om de geconstateerde gebreken alsnog te herstellen en rapporteert hierover aan de AFM.

Beslissing op bezwaar

DeGiro heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom. Op 10 januari 2019 heeft de AFM op dit bezwaar beslist. Daarbij heeft de AFM twee onderdelen van de last onder dwangsom volledig herroepen. Ook zijn twee onderdelen van de last onder dwangsom gedeeltelijk herroepen. Voor het overige heeft de AFM de last onder dwangsom in stand gelaten. Het besluit van de AFM is door DeGiro ter toetsing aan de rechter voorgelegd.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom wordt een onderneming of een persoon opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet een geldsom worden betaald.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM. Journalisten kunnen contact opnemen met Maarten Dijksma, woordvoerder AFM, via 06 - 1134 0281 of maarten.dijksma@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.